เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EASY UNSEEN TULIP 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 45,990 บาท

| เยอรมนี | 14 - 20 พฤษภาคม 2562 | สายการบิน QATAR AIRWAYS | เข้าชม 349 ครั้ง
แฟร้งค์เฟิร์ต ไฮเดลเบิร์ก ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ย่านเมืองเก่า โคโลญจน์ มหาวิหารโคโลญจน์
กรุงบรัสเซลส์ แอนต์เวิร์ป จัตุรัสใจกลางเมือง ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น
BATAVIA STAD FASHION OUTLET อัมสเตอร์ดัม

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAY (QR)

ขาไป

QR833

BKK - DOH

19.35 – 23.25

ขาไป

QR069

DOH - FRA

01.45 – 06.40

ขากลับ

QR274

AMS - DOH

15.15 – 23.35

ขากลับ

QR834

DOH - BKK

01.45 – 12.30

 

สำหรับวันเดินทางที่ 11-17 เม.ย. และ 14-20 พ.ค. 2562

สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ QATAR AIRWAY (QR)

ขาไป

QR833

BKK - DOH

20.55 – 00.10

ขาไป

QR069

DOH - FRA

01.35 – 07.10

ขากลับ

QR274

AMS - DOH

16.15 – 23.35

ขากลับ

QR834

DOH - BKK

02.10 – 12.40

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักห้องละ 2-3 ท่าน

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ไม่มีเตียงเสริม

 

พักห้องเดี่ยว

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่::

14 – 20 พ.ค. 62 (วันวิสาขาบูชา)

45,990

43,990

13,000

** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท**

 

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 4,000 บาท

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 1 เดือน เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 45 ยูโร ตลอดทริป