เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

The Great Castle เยอรมนี เชก ออสเตรีย 9 วัน 6 คืน GO3FRA-EK004เริ่มต้น 89,888 บาท

| ยุโรปตะวันออก | ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 242 ครั้ง
แฟรงก์เฟิร์ต จัตุรัสโรเมอร์ คัสเซิล ดอร์ทมุนด์ สนามกีฬา Signal Iduna Park ดุสเซลดอร์ฟ โคโลญ
มหาวิหารโคโลญ บอนน์ อนุสาวรีย์บีโธเฟ่น บ๊อบพาร์ด ล่องเรือแม่น้ำไรน์ เซนต์กอร์ ไฮเดลเบิร์ก

 

 

                                 

                                 กำหนดวันเดินทาง :     24 ธ.ค. 61-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค. 61-5 ม.ค. 62, 28 ธ.ค. 61-6 ม.ค. 62   ,    31 ธ.ค. 61-9 ม.ค. 62                                                

อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่พักคู่ 1 ห้อง ท่านละ

89,888.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่าน 1 ห้อง ท่านละ (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

89,888.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

11,900.-

เด็กมีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ท่านละ

89,888.-

เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 12 ปี) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ท่านละ

(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

89,888.-

ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน ท่านละ

51,888.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมัน

(ผู้ยื่นวีซ่าต้องชำระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจำนวนเงินโดยประมาณ 2,300 บาท

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **