เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ASIANA PLUS + SPECIAL SKI RESORT 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 10,300 บาท

| กรุงโซล | มีนาคม 2562 | สายการบิน ASIANA AIRLINE | เข้าชม 1,586 ครั้ง
เกาะนามิ ลานสกี ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ ร้านสมุนไพร ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์
ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท พระราชวังถ็อกซูกุง ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ตลาดเมียงดง

อัตราค่าบริการ

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด 

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที 3,000 บาท

 ราคาปกติ 13,300 บาท ลดเหลือ 10,300 บาท

ราคาปกติ 13,600 บาท ลดเหลือ 10,600 บาท

ราคาปกติ 13,900 บาท ลดเหลือ 10,900 บาท

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีนาคม : 25-28 , 26-29 , 31-3 เม.ย.

13,300.-/คน

4,900.-

มีนาคม : 13-16 , 27-30 , 30-2เม.ย.

13,600.-/คน

มีนาคม : 28-31

13,900.-/คน

เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี : 5,900 บาท

 

ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice  

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท