เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืนเริ่มต้น 34,888 บาท

| กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 153 ครั้ง
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม
ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

25 Sep - 03 Oct 2019

34,888

34,888

34,888

17,444

7,500

23 - 31 Oct 2019

36,888

36,888

36,888

17,944

7,500

 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง