เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TK303 ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ คัปปาโตเกีย 9 วัน 6 คืนเริ่มต้น 33,888 บาท

| กรกฎาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 70 ครั้ง
เยือนดินแดน 2 ทวีป ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ที่ยิ่งใหญ่และสวยงาม เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรม
ชมเมืองอิสตันบลู สุเหร่าสีน้ำเงิน ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

24 Jul - 01 Aug 2019

33,888

33,888

33,888

16,944

7,500

07 - 15 Aug 2019

35,888

35,888

35,888

17,944

7,500

28 Aug - 05 Sep 2019

34,888

34,888

34,888

17,444

7,500

25 Sep - 03 Oct 2019

34,888

34,888

34,888

17,444

7,500

02 - 10 Oct 2019

35,888

35,888

35,888

17,944

7,500

30 Oct - 07 Nov 2019

35,888

35,888

35,888

17,944

7,500

 

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง