เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,300 บาท

| เกาะเชจู | ตุลาคม 2562 | สายการบิน EASTAR JET | เข้าชม 2,299 ครั้ง
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา
ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ซอพจิโกจิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดวอลจองรี

 ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด  

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ 

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ตุลาคม : 1-4

 

11,800

4,900.-

ตุลาคม : 2-5

 

12,100

ตุลาคม : 5-8 , 6-9 , 7-10

12,400

ตุลาคม : 3-6 , 4-7 , 8-11 , 14-17, 15-18 , 27-30 , 28-31 , 29-1 พ.ย.

12,700

ตุลาคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 23-26 , 26-29 , 30-2 พ.ย.

              31-3 พ.ย.

13,000

ตุลาคม : 12-15 , 17-20 , 18-21, 24-27 , 25-28 ,

13,300

ตุลาคม : 22-25

14,000

ตุลาคม : 10-13

15,700

ตุลาคม : 11-14

18,700


- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง 

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท