เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XW-B94 ปักกิ่ง SNOW เทียนสิน กำแพงเมืองจีน 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,888 บาท

| ปักกิ่ง | 28 กุมภาพันธ์ - 03 มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,051 ครั้ง
เทียนสิน จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง พระราชวังฤดูร้อน กายกรรมปักกิ่ง
กำแพงเมืองจีน(ด่านจียงกวน) Snow World ผ่านชมสนามกีฬาโอลิมปิก ตลาดรัสเซีย

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

28 Feb - 03 Mar 2019

14,888

14,888

14,888

5,000

4,500

 

ค่าทิปไกด์และคนขับรถปักกิ่ง 200RMB(หยวนจีน) ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 400บาท ต่อทริป/ลูกค้า 1 ท่าน (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่) / หรือให้มากเท่าที่ท่านประทับใจ