เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 7,300 บาท

| เกาะเชจู | กันยายน 2562 | สายการบิน EASTAR JET | เข้าชม 918 ครั้ง
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ฮัลโหล คิตตี้ เจจู ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา
ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ซอพจิโกจิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง พิพิธภัณฑ์แฮนยอ

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด  

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ 

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

สิงหาคม : 31-3 ก.ย.

กันยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29-2 ต.ค.

10,800

4,900.-

 

 

กันยายน  : 4-7  , 7-10  , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1 ต.ค. ,

                 30-3 ต.ค.

11,100

กันยายน  : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30

11,400

 

- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง 

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด 

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษั