เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ79 HOKKAIDO ซุปตาร์ หิมะน่าหม่ำ 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 22,888 บาท

| ฮอกไกโด | มีนาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 1,535 ครั้ง
โนโบริเบทสึ หุบเขานรกจิโกกุดานิ ภูเขาไฟโชวะ สวนหมีภูเขาไฟโชวะ ซัปโปโร ทานุกิโคจิ ลานสกีโคคุไซ ซัปโปโร
Kokusai Ski Sapporo คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี มิตชุยเอาเล้ตท์ อิสระช้อปปิ้งในซัปโปโร

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

18-22 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2

22,888.-

8,900.-

25 กุมภาพันธ์ - 01 มีนาคม 2562

22,888.-

8,900.-

19-23 มีนาคม 2562

25,888.-

8,900.-

 

พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปู Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท

// ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป