เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ89 JAPAN ALPS NAGOYA TAKAYAMA SHIRAKAWAGO 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 25,900 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 676 ครั้ง
นาโกย่า ศาลเจ้าอัตสึตะจิงกู หมู่บ้านนินจาอิ Samurai Ninja Park ทาคายาม่า จินยะ ลิตเติ้ลเกียวโต
ซันมาชิซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เส้นทางสายอัลไพน์ ทาเตยามะ คุโรเบะ กำแพงหิมะ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

15 - 19 May 2019

28,900

28,900

28,900

7,000

8,500

31 May - 04 Jun 2019

26,900

26,900

26,900

7,000

8,500

05 - 09 Jun 2019

25,900

25,900

25,900

7,000

8,500

 

ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ