เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TK305 มนต์เสน่ห์ ตุรกี อิสตันบูล ทรอย ปามุคคาเล่ 8 วัน 6 คืนเริ่มต้น 29,888 บาท

| ธันวาคม 2562 - มีนาคม 2563 | สายการบิน TURKISH AIRLINES | เข้าชม 491 ครั้ง
นครใต้ดินชาดัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ชมระบำหน้าท้อง เมืองคัปปาโดเกีย
คาราวานสไลน์ เมืองคอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เมืองปามุคคาเล่

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก 0 - 2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)

พักเดี่ยวเพิ่ม /เดินทางท่านเดียว

18 – 25 ธันวาคม 2562

31,888

ราคาเด็กไม่เกิน 2 ปี (Infant)คิด 50% ของค่าทัวร์

7,500

15 – 22 มกราคม 2563

29,888

7,500

19 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

31,888

7,500

11 – 18 มีนาคม 2563

31,888

7,500

 

 

-  ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 70 USD /ท่าน ตลอดทริปการเดินทาง