เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJPK-02 PACKAGE HOKKAIDO CLUB MED SAHORO 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| ฮอกไกโด | 13 - 19 ธันวาคม 2562 | สายการบิน - | เข้าชม 490 ครั้ง
พักสกีรีสอร์ทสุดหรู 4 ดาว2 คืนสัมผัสหิมะ เรียนสกี เล่นสกี แบบฟรี ฟรี !! สุดฟิน เต็มอิ่ม 3 วัน 2 คืน
All Inclusive - Buffet Inter - Onsen/Juczzi/Sauna SKI PASS - Class ski - Trainer snowboard

                                                   อัตราค่าแพ็คเกจ Club Med Sahoro, Hokkaido 3 วัน 2 คืน  (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)

 

Date of Travel

Room type

Adult

Teenager

(12-17 yrs)

Child

(4-11 yrs)

Extra night

Adult

Extra night

Teenager

(12-17 yrs)

Extra night

Child

(4-11 yrs)

13 - 15 DEC 19

Club Triple Room

9,999

9,999

9,9990

8,000

7,900

5,900

                                                                                               

** หมายเหตุ ห้อง Club Triple Room เป็นห้องพักที่เรียบง่ายและสะดวกสบาย เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กและเข้าพักคู่ **

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

  • กรุณาชำระเงิน เต็มจำนวน
  • ท่านต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
  • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ

อัตราค่าบริการนี้รวม

   ค่าห้องพักภายใน Club Med Sahoro จำนวน 2 คืน (ห้องพักคู่)

   ค่าอาหารทุกมื้อ, ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, คอกเทล, น้ำผลไม้ (ยกเว้นเครื่องดื่มระดับพรีเมี่ยม และแชมเปญ)

   ค่าใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น ฟิตเนส, โยคะ, บ่อน้ำร้อนกลางแจ้ง, Squash ETC.

   ค่าครูผู้ชำนาญในการสอนการเล่นสกี หรือสโนว์บอร์ด

   ฟรี ! SKI LIFT PASS สำหรับเล่นสกี

   รถรับส่งสนามบิน ไป-กลับ

   ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (กรณีเสียชีวิต) วงเงิน 500,000 บาท (ค่ารักษาพยาบาล)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-ฮอกไกโด-กรุงเทพฯ

  ค่าอุปกรณ์ในการเล่นสกี เช่น ชุดสกีทั้งเสื้อและกางเกง, รองเท้าสกี, สโนว์บอร์ด, แว่นกันลม, หมวกนิรภัย, ถุงมือ เป็นต้น

  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง ETC.

  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

กรณียกเลิกการเดินทาง: ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด      (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ก่อนการเดินทาง 30 วัน)

เอกสารที่ลูกค้าต้องเตรียมไปวันเดินทาง