เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ122 HOKKAIDO HAKODATE 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ พาออกเดทเริ่มต้น 25,888 บาท

| ฮอกไกโด | พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 3,848 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ เมืองโอตารุ
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส

อัตราค่าบริการ 

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

บัส 34+1

26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

1

27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

1

28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

1

29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

1

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

1

01-06 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

02-07 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

03-08 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

06-11 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

07-12 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

08-13 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

09-14 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

10-15 ธันวาคม 2562

32,888.-

8,900.-

2

11-16 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

12-17 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

13-18 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

14-19 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

15-20 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

16-21 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

17-22 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

18-23 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

19-24 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

20-25 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

2

21-26 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

1

23-28 ธันวาคม 2562

33,888.-

8,900.-

2

24-29 ธันวาคม 2562

33,888.-

8,900.-

2

25-30 ธันวาคม 2562

35,888.-

8,900.-

2

29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

39,888.-

8,900.-

1

29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

42,888.-

8,900.-

1

30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

39,888.-

8,900.-

1

30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

42,888.-

8,900.-

1

31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63

35,888.-

8,900.-

2

*29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 และวันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 ราคาบัส 1 กับ 2 ไม่เท่ากัน*

 

- ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป