เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TR19 TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 26,888 บาท

| โตเกียว | มกราคม - มีนาคม 2562 | สายการบิน SCOOT | เข้าชม 3,345 ครั้ง
วัดอาซากุสะ โตเกียวสกาย ทรี บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะเอ้าต์เลต
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิธีชงชาญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชินจูกุ วัดนาริตะซัง หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว คุจูกุริ

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

05-09 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

06-10 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

10-14 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

11-15 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

12-16 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

14-18 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

15-19 มกราคม 2562

25,888.-

7,900.-

16-20 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

18-22 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

19-23 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

20-24 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

21-25 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

22-26 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

24-28 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

25-29 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

26-30 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

27-31 มกราคม 2562

26,888.-

7,900.-

28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

04-08 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

05-09 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

06-10 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

07-11 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

08-12 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

09-13 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

10-14 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

12-16 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

16-20 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

18-22 กุมภาพันธ์ 2562

25,888.-

7,900.-

19-23 กุมภาพันธ์ 2562

26,888.-

7,900.-

25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

02-06 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

05-09 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

06-10 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

07-11 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

08-12 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

09-13 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

10-14 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

11-15 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

12-16 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

13-17 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

14-18 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

15-19 มีนาคม 2562

27,888.-

7,900.-

 

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900.-**

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**