เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ122 HOKKAIDO HAKODATE 6 วัน 4 คืน ซุปตาร์ พาออกเดทเริ่มต้น 25,888 บาท

| ฮอกไกโด | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 3,684 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติโอนุมะ เมืองฮาโกดาเตะ นั่งกระเช้าชมวิวกลางคืน ณข ภูเขาฮาโกดาเตะ เมืองโอตารุ
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า อิสระ ณ ลานสกี New Furano Ski หมู่บ้านเทพนิยาย นิงเกิ้ลเทอเรส

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

25-30 พฤศจิกายน 2562

25,888.-

8,900.-

26 พฤศจิกายน-01 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

27 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

28 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

29 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

29,888.-

8,900.-

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

01-06 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

02-07 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

03-08 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

04-09 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

06-11 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

07-12 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

08-13 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

09-14 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

10-15 ธันวาคม 2562

32,888.-

8,900.-

11-16 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

12-17 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

13-18 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

14-19 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

15-20 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

16-21 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

17-22 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

18-23 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

19-24 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

20-25 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

21-26 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

22-27 ธันวาคม 2562

30,888.-

8,900.-

23-28 ธันวาคม 2562

33,888.-

8,900.-

24-29 ธันวาคม 2562

33,888.-

8,900.-

25-30 ธันวาคม 2562

35,888.-

8,900.-

26-31 ธันวาคม 2562

35,888.-

8,900.-

27 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63

39,888.-

8,900.-

28 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63

39,888.-

8,900.-

29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

39,888.-

8,900.-

29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

42,888.-

8,900.-

30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

39,888.-

8,900.-

30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63

42,888.-

8,900.-

31 ธันวาคม 62-05 มกราคม 63

35,888.-

8,900.-

*29 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63 และวันที่ 30 ธันวาคม 62-04 มกราคม 63 ราคาบัส 1 กับ 2 ไม่เท่ากัน*

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป