เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TR19 TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 25,888 บาท

| โตเกียว | มีนาคม 2562 | สายการบิน SCOOT | เข้าชม 3,602 ครั้ง
วัดอาซากุสะ โตเกียวสกาย ทรี บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะเอ้าต์เลต
หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิธีชงชาญี่ปุ่น ฟูจิเท็นสกีรีสอร์ท ชินจูกุ วัดนาริตะซัง หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว คุจูกุริ

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

02-06 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

03-07 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

04-08 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

05-09 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

06-10 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

07-11 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

09-13 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

10-14 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

12-16 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

14-18 มีนาคม 2562

25,888.-

7,900.-

 

อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900.-**

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**