เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เกี่ยวกับ ยูแอนด์ไอ ทัวร์

บริหารงานโดย Administered By Ms.Sirirut Nilnoppharut 

 

 

วิสัยทัศน์
     บริษัททัวร์ ที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมโปรแกรม การท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมไปทั่วโลกด้วยแนวคิดที่ว่าบริษัทนำ เที่ยวเป็นสื่อกลางสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทผู้นำเที่ยวที่เชี่ยวชาญทัวร์ เกาหลีและญี่ปุ่น ทุกบริษัทที่เราได้ส่งไปจอยทัวร์นั้น มีเลขที่ใบนำเที่ยวและมีไกด์มืออาชีพคอยบริการ ทางเราทำงานด้วยความเต็มใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และการจัดหาอาหารการกินที่ถูกปาก

     ในปัจจุบันมีบริษัทนำเที่ยวอยู่มากมายหลายบริษัท ซึ่งแต่ล่ะบริษัท ก็มีความโดดเด่น และมีความ ชำนาญ ในแต่ละเส้นทางที่แตกต่างกันจากประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการท่องเที่ยวทำให้เราทราบดีถึงบริษัทที่มีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทางที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ท่านจึงสามารถ วางใจ ใช้บริการด้วยความสบายใจ ให้ท่านมีรอยยิ้มกลับไปด้วยความสบายใจ

 

จดทะเบียนนิติบุคคลในนาม   บริษัท ยูแอนด์ไอทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด


ทุนจดทะเบียน  5,000,000 บาท ชำระเต็มมูลค่า


ทะเบียนพาณิชย์ เลขผู้เสียภาษี : 0105557089721


ออกโดย  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ผู้จัดจำหน่าย  You And I Tours And Travel

เลขทะเบียนพาณิชย์  0105557089721

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/11071

ตั้งชื่อเวปไซต์  http://www.youanditours.com/  เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ