เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ฉันควรจะเตรียมตัวอย่างไร หากฉันมีแผนในการเดินทางเร็ว ๆ นี้?

สาระน่ารู้ การเดินทาง | เข้าชม 1,835 ครั้ง
 
 
 
A : สิ่งสำคัญสำหรับทุกท่านก่อนการเดินทางไปต่างประเทศทุกครั้ง ที่ท่านไม่สามารถละเลย
และต้อง ตรวจสอบด้วยตัวเองทุกครั้งแต่เนิ่น ๆ คือ
 
 • หนังสือเดินทาง หากท่านยังไม่มีต้องรีบไปดำเนินการขอหนังสือเดินทางเป็นลำดับแรก ดูที่นี่ แต่ถ้าท่านเคยมีแล้ว 
  ท่านต้องตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางทันที โดยกรณีทั่วไปหนังสือเดินทางที่สามารถใช้เดินทางไป
  ต่างประเทศได้ต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน และเพื่อความปลอดภัย ขอให้ท่านนับวันที่เหลือนั้นจากวันที่ท่าน
  ได้เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยแล้ว เช่น ถ้าท่านมีแผนการเดินทางไปฝรั่งเศส ในวันที่ 15 พฤษภาคม และจะกลับ
  ในวันที่ 20 พฤษภาคม หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ 20 พฤษภาคม เป็นต้น
 • วีซ่าของประเทศที่ท่านต้องการจะไป หากท่านเดินทางไปยังประเทศใดๆ ท่านจะต้องเช็คเสมอว่า ประเทศนั้น ๆ 
  ต้องใช้วีซ่าเพื่อเข้าประเทศหรือไม่ โดยท่านสามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าสถานฑูตหรือเข้าไปยังเว็บไซต์ของ
  สถานฑูตของประเทศนั้น ๆ ที่มีสาขาประจำประเทศไทย หรือสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
  Vacation-tour Center กรณีท่านได้ซื้อบริการท่องเที่ยวในประเทศนั้นๆ ไว้ 
  กรณีต้องขอวีซ่า ท่านจะต้องเผื่อเวลาและขั้นตอนในการขอวีซ่าและเตรียมหลักฐานที่แสดงให้กับสถานฑูตเห็นว่า 
  ท่านมีจุดประสงค์ในการเดินทางไปประเทศนั้นๆ อย่างไร สำหรับในบางประเทศทาง Vacation – Tour Center มีบริการรับยื่นวีซ่าแทน ให้กับท่านซึ่งท่านสามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่ 
  กรณีไม่ต้องขอวีซ่า โดยส่วนใหญ่ประเทศเหล่านี้ ยกตัวอย่าง เช่น ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฯลฯ จะให้วีซ่ากับท่านเมื่อท่านไปถึง ณ สนามบิน ประเทศนั้น โดยการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นเป็นดุลยพินิจและสิทธิ์ขาดของกองการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้น ซึ่งก่อนการเดินทางนั้นท่านไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าก่อน
 • ตั๋วเครื่องบิน การจองตั๋วเครื่องบิน ควรเริ่มทำทันทีพร้อม ๆ กับการที่ท่านมีกำหนดการเดินทางที่ค่อนข้างแน่นอนไว้แล้ว โดยท่านสามารถจองบริการตั๋วเครื่องบินกับไทยทราเวลเซ็นเตอร์ ได้ล่วงหน้าหลายเดือนก่อนการเดินทาง การจองตั๋วเครื่องบิน ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และสามารถยกเลิก เปลี่ยนแปลงได้ ตราบเท่าที่ท่านยังไม่ได้ทำการออกตั๋ว แต่ท่านต้องพึงระวังว่าตั๋วเครื่องบินบางประเภท โดยเฉพาะตั๋วเครื่องบินราคาโปรโมชั่นต่าง ๆ ทางสายการบินมักบังคับวันออกตั๋วมาเสมอ และมักจะให้เวลาไม่นานนักในการตัดสินใจซื้อ มิเช่นนั้นที่นั่งที่เคยยืนยันไว้แล้วอาจถูกยกเลิกได้ ซึ่งในบางกรณีท่านอาจรอผลของเอกสารวีซ่าอยู่ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจว่าจะออกตั๋วหรือไม่ ซึ่งหากเป็นกรณีนี้ทางเจ้าหน้าที่ของเราจะเรียนให้ท่านทราบ เพื่อให้ท่านพิจารณาตัดสินใจตามดุลยพินิจของท่านเอง

  ดังนั้น 3 สิ่งที่กล่าวมานี้ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ที่ท่านต้องพิจารณาแต่เนิ่นๆ ทุกครั้งเมื่อท่านวางแผนว่าจะต้องเดินทาง