เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล ให้บริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมโปรแกรม การท่องเที่ยว ให้ครอบคลุมไปทั่วโลกด้วยแนวคิดที่ว่าบริษัทนำ เที่ยวเป็นสื่อกลางสำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยว ทั้งในซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทผู้นำเที่ยวที่เชี่ยวชาญทัวร์เกาหลีและญี่ปุ่น ทุกบริษัทที่เราได้ส่งไปจอยทัวร์นั้น มีเลขที่ใบนำเที่ยว และมีไกด์มืออาชีพคอยบริการทางเราทำงานด้วยความเต็มใจ มีความซื่อสัตย์สุจริต และการจัดหาอาหารการกินที่ถูกปาก

ในปัจจุบันมีบริษัทนำเที่ยวอยู่ มากมายหลายบริษัท ซึ่งแต่ล่ะบริษัท ก็มีความโดดเด่น และมีความ ชำนาญ ในแต่ละเส้นทางที่แตกต่างกันจากประสบการณ์ในการทำงาน ด้านการท่องเที่ยวทำให้เราทราบดีถึงบริษัทที่มีความชำนาญ ในแต่ล่ะเส้นทาง ที่มีคุณภาพ ราคายุติธรรม ท่านจึงสามารถ วางใจ ใช้บริการด้วยความสบายใจ ให้ท่านมีรอยยิ้มกลับไปด้วยความสบายใจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถตรวจสอบใบอนุญาตท่องเที่ยวของบริษัทที่ท่านสงสัยได้ที่เบอร์ 02-141-3333 ต่อ แผนก งานทะเบียน และ ธุรกิจนำเที่ยว เพื่อความปลอดภัยของท่าน (ใบอนุญาตการท่องเที่ยวของบริษัท TAT:11/11071)

การจอง/การชำระเงิน

การจอง
การจองทัวร์กรุณาแจ้งทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เพื่อทำการจองที่นั่ง และออกใบแจ้งยอดชำระเงินตามใบ (INVOICE)

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

(คุณตุ๊กตา) Tel. 082-959-3242 Line ID: sirirutn.  (มีจุดหลังตัวเอ็น)
(คุณฮานา) Tel. 086-422-0929 Line ID: youanditours11
(คุณแตงโม) Tel. 088-265-0126 Line ID: youanditours22
(คุณลูกหว้า) Tel. 083-028-0142 Line ID: youanditours44

 

ใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE)

กรุณาชำระมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่ง / และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางตามเงื่อนไข

ก่อนการชำระเงินจะต้องได้รับใบแจ้งยอดชำระ (INVOICE) ก่อนทุกครั้ง พร้อมเอกด้วยสารหนังสือรับรองของบริษัท

เลขที่ใบนำเที่ยวของผู้จัดทัวร์ เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบที่ตั้ง และบริษัทให้ชัดเจน

หากชำระแล้ว กรุณาติดตามทวงถามใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง

บัญชีโอนเงิน / เช็คสั่งจ่าย
การชำระค่าทัวร์ ต้องโอนเข้าบัญชี หรือเช็คสั่งจ่ายในนามของบริษัท หรือในนามของกรรมการของบริษัทเท่านั้น
ชื่อบัญชี นางสาวสิริรัตน์ นิลนพรัตน์ / กรรมการผู้มีอำนาจ นางสาวสิริรัตน์ นิลนพรัตน์

  ธนาคาร เลขที่บัญชี สาขา ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี
กสิกรไทย 888-8-88888-8 เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ บจก. ยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด
กสิกรไทย 888-8-88888-8 เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ ในนามของกรรมการของบริษัท
กรุงเทพ 888-8-88888-8 เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ ในนามของกรรมการของบริษัท
กรุงไทย 999-9-99999-9 เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ ในนามของกรรมการของบริษัท
ไทยพาณิชย์ 999-9-99999-9 เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ ในนามของกรรมการของบริษัท
กรุงศรี 999-9-99999-9 เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ ในนามของกรรมการของบริษัท
ออมสิน 999-9-9999999-9 เซ็นทรัลพระราม 2 ออมทรัพย์ ในนามของกรรมการของบริษัท

 

แจ้งการชำระ เก็บหลักฐานการชำระเงิน
กรุณาส่งหลักฐานพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเมื่อท่านได้ชำระเงินแล้วในทันที
เก็บหลักฐานการโอนและใบเสร็จรับเงินของบริษัท จนกว่าจะได้เดินทางแล้ว

 

บัตรเครดิต

ยินดีรับบัตรเครดิต // การรูดบัตรเครดิตชาร์จ 3% คะ

ในกรณีที่สินค้านั้นๆไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมผ่อนชำระ เจ้าของบัตรเครดิตสามารถทำการโทรเข้า Call Center ของบัตรเครดิตเพื่อทำเรื่องขอผ่อนชำระค่าสินค้าได้เช่นกัน วิธีการนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถาบันการเงินที่จะอนุมัติการผ่อนชำระหรือไม่ โดยการพิจารณานั้นขึ้นอยู่กับประวัติการชำระค่าบัตรเครดิต และไม่มีประวัติยอดค้างชำระ ทั้งนี้ราคาสินค้าที่ต้องการจะทำการผ่อนชำระนั้นต้องมีมูลค่ามากกว่า 2,000 บาทขึ้นไป และมีระยะเวลาผ่อนชำระมากกว่า 2 เดือนขึ้นไปทั้งนี้สำหรับกรณีที่ผิดชำระ หรือเลือกชำระขั้นตํ่าทางสถาบันการเงินจะทำการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ % ต่อเดือน เนื่องจากผิดสัญญาที่ได้ตกลงไว้กับสถาบันการเงิน

ข้อมูลความรู้ ข้อควรรู้ในการใช้บัตรเครดิต ความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิต/บัตรเครดิต และมีสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดซึ่งอาจจะมากกว่าบัตรพื้นฐาน (บางแบรนด์ก็เรียกกันต่อท้ายประมาณเช่นว่า "แพลทตินั่ม" หรือ "ไทเทเนี่ยม" และอื่นๆ) คำถามว่าเครดิตนานแค่ไหนนั้น ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนวันที่ธนาคารผู้ออกบัตรไม่คิดดอกเบี้ยจากยอดเงินที่ชำระ

 

ปฎิวัติ 3 ขั้นตอนการจองทัวร์กับบริษัท ยูแอนด์ไอ ทัวร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด

1. ถ่ายรูปหน้าพาสสปอร์ตหน้าแรก แจ้งจำนวนคนของผู้เดินทาง แจ้งวันที่จะเดินทาง ชื่อ-อีเมล์-เบอร์โทร

(การจองใช้ชื่อในนามผู้จองท่านเดียวนะคะ)

2. รอรายละเอียดการชำระมัดจำจากผู้ขาย

(เกาหลี มัดจำท่านละ  5,000 - 10,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนบิน 14 / 21 / 30 วัน)

(เฉพาะสายการบิน AIR ASIA มัดจำท่านละ 10,000 - 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนบิน 21 วัน)

(ญี่ปุ่น   มัดจำท่านละ 10,000 - 15,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนบิน 21 วัน)

(ฮ่องกง มัดจำท่านละ  5,000 บาท  ส่วนที่เหลือชำระก่อนบิน 21 วัน)

ชำระยอดเรียบร้อย รบกวนคุณลูกค้าส่งสลิปยืนยันยอด ทางช่องทางที่ท่านจอง (โทรสายด่วน / แชต / ไลน์ / เมล์)

3. รับใบนัดหมายการเดินทางก่อนบิน 5-7 วัน เรียบร้อยสมบูรณ์แบบในการจองทัวร์

 

ยินดีรับรูดบัตรเครดิตทุกธนาคารค่ะ

 » โปรโมชั่นพิเศษสำหรับบัตรเครดิตกรุงศรี First Choice ผ่อน 0% นาน 3 เดือน

 » ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0.80% 3,4,5,6,9,10 เดือน

 » บัตรกรุงศรี บัตรโฮมโปร บัตรเซ็นทรัล บัตรซิมเพิล บัตรเทสโก้

 » โปรโมชั่นแบ่งชำระง่ายๆ พร้อมดอกเบี้ยสุดพิเศษจากธนาคารเจ้าของบัตรของทุกธนาคาร

 » ตอนนี้คุณลูกค้าสามารถเลือกชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านทางออนไลน์ได้แล้วนะคะ

 » รูดบัตรออนไลน์ !! ฟรีค่าธรรมเนียม !! (เฉพาะโปรแกรมที่ร่วมรายการ)

 » ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตผ่านเครื่องรูดที่บริษัทเราก็มีบริการค่ะ !! ฟรีค่าธรรมเนียม !!