เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SUPERB BALI-BUROBUDUR-BESAKIH 5 วัน 4 คืนเริ่มต้น 31,999 บาท

| บาหลี | สิงหาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,872 ครั้ง
บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ พระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดด
กระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” บาหลี สวิงค์

อัตราค่าบริการ

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

AUG 2019

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

8-12 AUG 2019

วันแม่แห่งชาติ

32,999.-

-9,500.-

5,900.-

21-25 AUG 2019

31,999.-

SEP 2019

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

5-8 SEP 2019

31,999.-

-9,500.-

5,900.-

18-22 SEP 2019

31,999.-

OCT 2019

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

10-14 OCT 2019

วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

32,999.-

-9,500.-

5,900.-

16-20 OCT 2019

31,999.-

NOV 2019

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

6-10 NOV 2019

31,999.-

-9,500.-

5,900.-

20-24 NOV 2019

31,999.-

DEC 2019

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ท่านละ

จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

TG431
0935-1455 TG432
1610-1925

4-8 DEC 2019

วันพ่อแห่งชาติ

32,999.-

-9,500.-

5,900.-

11-15 DEC 2019

31,999.-

18-22 DEC 2019

31,999.-

28 DEC – 1 JAN 20

วันหยุดปีใหม่

33,999.-

29 DEC – 2 JAN 20

วันหยุดปีใหม่

33,999.-- ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ