เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP11E-XW PRO GOLDEN ROUTE OSAKA TOKYO 6D4N อิสระฟรีเดย์ 1 วันเริ่มต้น 42,900 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 28 ธันวาคม - 2 มกราคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,490 ครั้ง
เกียวโต อาราชิยามะ สวนป่าไผ่ ชงชาแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ สะพานโทเก็ตสึเคียว โอกากิ จ.กิฟุ ห้างอิออน
หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ซันมาชิ ซูจมัตสึโมโต้ ปราสาทมัตสึโมโต้ ออนเซ็น

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

อายุต่ำกว่า 2 ปี

พักเดี่ยว

28 ธันวาคม – 2 มกราคม 62

42,900

9,000

12,900