เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เซี่ยงไฮ้ ไก่แดง ดิสนีย์แลนด์ อูเจิ้น 5 วัน 3 คืน CSPVGXJ01เริ่มต้น 18,899 บาท

| เซี่ยงไฮ้ | 21 - 25 ตุลาคม 2561 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,416 ครั้ง
อูเจิ้น ล่องเรือเมืองโบราณอูเจิ้น เซี่ยงไฮ้ ย่านซินเทียนตี้ สวนสนุกเซี่ยงไฮ้ดิสนีย์แลนด์ (รวมค่าเข้าและบริการรถรับ-ส่ง)
หาดไว่ทานลอดอุโมงค์เลเซอร์ ร้านกาแฟ Starbucks Reserve Roastery ใหญ่และสวยที่สุด

กำหนดการเดินทาง

 

วันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2561     ราคา 18,899.- 

 

หมายเหตุ ไม่รวมค่าวีซ่าจีนแบบกรุ๊ป ท่านละ 1,000 บาท หรือ ค่าวีซ่าจีนแบบเดี่ยว (4 วันทำการ) ท่านละ 1,500 บาท 

เด็กอายุตั้งแต่ 2-18 ปี เก็บค่าทัวร์เพิ่ม ท่านละ 3,000 บาท ไม่รวมค่าทิปคนขับรถ, ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย