เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ163 HOKKAIDO HAKODATE SKI KAMAKURA ซุปตาร์ นอนสกี รีสอร์ท คิโรโระ 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 29,888 บาท

| ฮอกไกโด | 04-09 / 11-16 ธันวาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 395 ครั้ง
เมืองโอตารุ คลองโอโตรุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้
ลานสกีคิโรโระ รีสอร์ท ศาลเจ้าฮอกไกโด ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ ภูเขาไฟโชวะ

 อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อุณหภูมิ

04-09 ธันวาคม 2562 BUS1

29,888.-

9,900.-

-8°C - 1°C

04-09 ธันวาคม 2562 BUS2

29,888.-

9,900.-

-8°C - 1°C

11-16 ธันวาคม 2562 BUS1

29,888.-

9,900.-

-8°C - 1°C

11-16 ธันวาคม 2562 BUS2

29,888.-

9,900.-

-8°C - 1°C

 

- สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

- ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 8,900.-

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**