เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HJO-XJ53-C03 HAPPY OSAKA ชีวิตดี๊ดี 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,777 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | สิงหาคม - กันยายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 249 ครั้ง
เที่ยว 4 เมืองสวย โอซาก้า เกียวโต นารา วาคายาม่า ช้อปปิ้งจุใจ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยวเพิ่ม

11-15 กันยายน 62

14,777

7,900

18-22 กันยายน 62

14,777

7,900

28 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62

14,777

7,900

จอยแลนด์หักค่าตั๋วออก 8,000 บาท

***ราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***

  
  
 - ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,900 ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน) 
 
- ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ