เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

COSTA เรือสำราญเจ้าข๋า JAPAN-KOREA 7 วัน 5 คืน QE2FUK-TG003เริ่มต้น 34,999 บาท

| ฟุกุโอกะ | มิถุนายน - กรกฏาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,796 ครั้ง
ล่องน่านน้ำทะเลญี่ปุ่นและคาบสมุทรเกาหลีไปกับเรือสำราญ สะดวก สบายไปกับกิจกรรม ต่างๆ มากมายบนเรือ
เลือกซื้อ Option tour เสริมในแต่ละเมือง ท่าเรือไมซูรุ เมืองทางเหนือของ จังหวัดเกียวโต ท่าเรือคานาซาว่า

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

พักห้องละ 2 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปี

แต่ไม่ถึง12ปี [มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

ท่านละ

เด็กอายุ2ปีแต่ไม่ถึง7ปี

[ไม่มีเตียง]

พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

ท่านละ

28 มิถุนายน-04 กรกฎาคม 62

39,999.-

39,999.-

39,999.-

03-09 กรกฎาคม 62

39,999.-

39,999.-

39,999.-

12-18 กรกฎาคม 62

39,999.-

39,999.-

39,999.-

17-23 กรกฎาคม 62

39,999.-

39,999.-

39,999.-

**เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ จึงไม่มีราคาเด็ก **

 

- ค่าภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือ 5,900 บาท/ท่าน

- ค่าทิปพนักงานบนเรือ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน