เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ176 FUKUSHIMA NIKKO SENDAI ซุปตาร์ บ้านหิมะ (เหมาลำ 1) 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 19,888 บาท

| ฟุกุชิมะ | 01 - 05 มีนาคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 3,954 ครั้ง
เมืองนิกโก้ สะพานชินเคียว ศาลเจ้าโทโชกุ อิสระเล่น สกี ณ ลานสกีเมืองนิกโก้
เทศกาลคามาคุระ ณ เมืองยุนิชิงาวะ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ พิพิธภัณฑ์โคเคชิ

อัตราค่าบริการ  

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อุณหภูมิ

01-05 มีนาคม 2563 BUS3

19,888.-

8,900.-

-8°C - 2°C

 

- สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

- ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 8,900.-

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป