เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BT-MMR04_FD โปรพม่า 5 ดาว สักการะ 3 มหาบูชาสถาน 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 11,900 บาท

| สิงหาคม - พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,435 ครั้ง
วัดไจ๊คะวาย เจดีย์ชเวมอดอร์ พระราชวังบุเรงนอง คิมปูนแค้มป์
พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ไจ้ปุ่น พระนอนชเวตาเลียว
พระนอนตาหวาน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์เยเลพญา
เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ เทพกระซิบ

อัตราค่าบริการ

ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินแขวน บินไทยแอร์เอเชีย

PARK ROYAL HOTEL YANGON 5*

เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

12 ต.ค.62

14 ต.ค.62

14,900

14,500

13,900

3,000

02 พ.ย.62

04 พ.ย.62

12,900

12,500

11,900

3,000

09 พ.ย.62

11 พ.ย.62

13,900

13,500

12,900

3,000

16 พ.ย.62

18 พ.ย.62

12,900

12,500

11,900

3,000

23 พ.ย.62

25 พ.ย.62

13,900

13,500

12,900

3,000

30 พ.ย.62

02 ธ.ค. 62

11,900

11,500

10,900

3,000

05 ธ.ค. 62

07 ธ.ค. 62

13,900

13,500

12,900

3,000

06 ธ.ค. 62

08 ธ.ค. 62

13,900

13,500

12,900

3,000

07 ธ.ค. 62

09 ธ.ค. 62

13,900

13,500

12,900

3,000

08 ธ.ค. 62

10 ธ.ค. 62

14,900

14,500

13,900

3,000

13 ธ.ค. 62

15 ธ.ค. 62

12,900

12,500

11,900

3,000

14 ธ.ค. 62

16 ธ.ค. 62

11,900

11,500

10,900

3,000

20 ธ.ค. 62

22 ธ.ค. 62

12,900

12,500

11,900

3,000

21 ธ.ค. 62

23 ธ.ค. 62

12,900

12,500

11,900

3,000

27 ธ.ค. 62

29 ธ.ค. 62

14,900

14,500

13,900

3,000

28 ธ.ค. 62

30 ธ.ค. 62

13,900

13,500

12,900

3,000

29 ธ.ค. 62

31 ธ.ค. 62

14,900

14,500

13,900

3,000

30 ธ.ค. 62

01 ม.ค. 62

15,900

15,500

14,900

3,000

31 ธ.ค. 62

02 ม.ค. 62

14,900

14,500

13,900

3,000

10 ม.ค. 62

12 ม.ค. 62

12,900

12,500

11,900

3,000

17 ม.ค. 62

19 ม.ค. 62

12,900

12,500

11,900

3,000

24 ม.ค. 62

26 ม.ค. 62

12,900

12,500

11,900

3,000

31 ม.ค. 62

02 ก.พ. 62

12,900

12,500

11,900

3,000

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)