เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXJ120 ฮอกไกโด ชมพูพริ้ง!! HOKKAIDO SAPPORO OTARU KIRORO 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 31,888 บาท

| ฮอกไกโด | 06 - 10 พฤษภาคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 844 ครั้ง
ศาลเจ้าฮอกไกโด เนินเขาแห่งพระพุทธเจ้า นั่งกระเช้า เขาโมอิวะ MOIWA ROPEWAY
ออนเซ็น คิโรโระ รีสอร์ท คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

6-10พฤษภาคม 63

31,888

9,500

 

-ราคาเด็กอายุไม่เกิน2 ปี (Infant) 7,000 บาท

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป