เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXJ118 Hokkaido Winter 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 39,888 บาท

| ฮอกไกโด | 30 ธันวาคม 2562 - 03 มกราคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 439 ครั้ง
ซัปโปโร ศูนย์กลางความเจริญของเกาะฮอกไกโด
ซาฮิคาวะ เมืองใหญ่อันดับ 2 ของเกาะฮอกไกโด
เที่ยวสวนสัตว์อะซาฮิยาม่าที่มีสัตว์ขั้วโลก เช่น หมีขาวและชมพาเหรดแพนกวิน

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

30 Dec 2019 - 03 Jan 2020

39,888

39,888

39,888

7,000

9,500

 

- ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน