เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PVN33-VZ เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 11,900 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บาน่าฮิลส์ | พฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 | สายการบิน VIETJET AIR | เข้าชม 2,382 ครั้ง
ดานัง เว้ วัดเทียนมู่ ตลาดดงบา ล่องเรือมังกร เว้ พระราชวังไดโนย ฮอยอัน นั่งเรือกระด้ง
ดานัง บานาฮิลล์ สะพานทอง วัดหลินอึ๋ง สะพานมังกร คาร์ฟดราก้อน ตลาดฮาน

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก

พักเดี่ยว

08-11 พ.ย.61

11,900

12,900

3,500

10-13 พ.ย.61

12,900

12,900

3,500

17-20 พ.ย.61

12,900

12,900

3,500

22-25 พ.ย.61

12,900

12,900

3,500

24-27 พ.ย.61

12,900

12,900

3,500

01-04 ธ.ค.61

12,900

12,900

3,500

06-09 ธ.ค.61

12,900

12,900

3,500

08-11 ธ.ค.61

13,900

13,900

3,500

15-18 ธ.ค.61

12,900

12,900

3,500

20-23 ธ.ค.61

12,900

12,900

3,500

22-25 ธ.ค.61

12,900

12,900

3,500

10-13 ม.ค.62

12,900

12,900

3,500

12-15 ม.ค.62

12,900

12,900

3,500

17-20 ม.ค.62

12,900

12,900

3,500

19-22 ม.ค.62

12,900

12,900

3,500

26-29 ม.ค.62

12,900

12,900

3,500

31 ม.ค.-03 ก.พ.62

12,900

12,900

3,500

 ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป