เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,500 บาท

| เกาะเชจู | 28 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 | สายการบิน JEJU AIR | เข้าชม 932 ครั้ง
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา
ร้านน้ำมันสนเข็มแดง ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดกวางชิกิ

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด 

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่/

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น

มีนาคม : 28-31, 29-1 เม.ย., 30-2 เม.ย., 31-3 เม.ย.

13,400

9,900

4,900.-

เมษายน : 6-9, 7-10

13,000

9,500

เมษายน : 5-8, 8-11

13,300

9,800

เมษายน : 1-4

13,700

10,200

เมษายน : 2-5, 4-7, 9-12

15,400

11,900

เมษายน : 3-6, 10-13

19,400

15,900

เมษายน : 12-15

20,400

16,900

เมษายน : 11-14

     21,400

17,900

 

***ราคาโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด (ราคายึดตามหน้าเว็บไซต์ / เช็คราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)***

- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

  

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท