เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EURO 1 - ITALY SWISS FRANCE 10 วัน 7 คืนเริ่มต้น 69,900 บาท

| ยุโรปตะวันออก | 18 - 27 ตุลาคม 2561 / 27 ธ.ค.- 05 ม.ค.2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,374 ครั้ง
ไคโร ปีรามิด พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไคโร กรุงโรม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สนามกีฬาคอลอสเซียม
ประตูชัยคอนสแตนติน ฟิโนโรมาโน ปิซ่า หอเอนปิซ่าเวนิส เกาะเวนิส ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) โคโม่

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

18 - 27 Oct 2018

69,900

69,900

67,900

0

9,500

27 Dec 2018 - 05 Jan 2019

79,900

79,900

77,900

0

12,500