เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BENELUX 8 วัน 5 คืน ( 2019 )เริ่มต้น 47,999 บาท

| เบเนลักซ์ | 08 - 15 พฤษภาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,533 ครั้ง
ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ หอไอเฟล บรัสเซล โคโลญจน์ Shopping Outlet หมู่บ้านกีร์ธอร์น (ไร้ถนน)
หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

08 – 15 พ.ค.2562

47,999.-

9,500.-

 

- ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณี

ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)