เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

(HG05B) HUNGARY SLOVAKIA AUSTRIA CZECH 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 39,900 บาท

| ยุโรปตะวันออก | พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 2,318 ครั้ง
บูดาเปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต เวียนนา ลินซ์
ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก

                                                                              อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคา

พฤษภาคม

13 – 20 พ.ค. 62

20 – 27 พ.ค. 62

39,900

 

มิถุนายน

4 – 11 มิ.ย. 62

25 มิ.ย. – 2 ก.ค. 62

 

- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

- พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)