เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

(HG05B) HUNGARY SLOVAKIA AUSTRIA CZECH 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 39,900 บาท

| ยุโรปตะวันออก | ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2563 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 2,429 ครั้ง
บูดาเปสต์ บราติสลาวา ช้อปปิ้งปาร์นดอฟ เอาท์เล็ต เวียนนา ลินซ์
ฮัลล์สตัทท์ ซาลซ์บูร์ก เชสกี้ ครุมลอฟ คาร์โลวี วารี ปราก

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคา

กันยายน

3-10 /10-17 /17-24 ก.ย. 62

40,900.-

ตุลาคม

 

1-8 ต.ค. 62

 

10-17/ 15-22 ต.ค. 62

41,900.-

พฤศจิกายน

 

19-26 พ.ย. 62

40,900.-

 

4-11/15-22 พ.ย. 62

30 พ.ย.-7 ธ.ค. 62

39,900.-

 

- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

- พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)