เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ZSIN02 สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลสโก สิงโตพ่นน้ำ] 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 10,999 บาท

| กรกฏาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน SINGAPORE AIRLINES | เข้าชม 2,594 ครั้ง
เซ็นโตซ่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เมอร์ไลอ้อน มารีน่าเบย์ วัดเจ้าแม่กวนอิม
ถนนออร์ชาร์ด ชมโชว์สุดอลังการ สเปคตร้า ไลท์ แอนด์ วอเตอร์โชว์ ณ อ่าวเมอริน่า

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว

16 – 18 สิงหาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

17 – 19 สิงหาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

23 – 25 สิงหาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

24 – 26 สิงหาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

06 – 08 กันยายน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

07 – 09 กันยายน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

13 – 15 กันยายน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

14 – 16 กันยายน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

27 – 29 กันยายน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

28 – 30 กันยายน 2562

11,999

10,999

3,500

7,999

04 – 06 ตุลาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

05 – 07 ตุลาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

11 – 13 ตุลาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

12 – 14 ตุลาคม 2562

15,999

14,999

3,500

11,999

19 – 21 ตุลาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

25 – 27 ตุลาคม 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

01 – 03 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

02 – 04 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

08 – 10 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

09 – 11 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

15 – 17 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

16 – 18 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

22 – 24 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

23 – 25 พฤศจิกายน 2562

12,999

11,999

3,500

8,999

29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

05 – 07 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

06 – 08 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

07 – 09 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

13 – 15 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

14 – 16 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

20 – 22 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

21 – 23 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

3,500

9,999

27 – 29 ธันวาคม 2562

13,999

12,999

4,500

9,999

28 – 30 ธันวาคม 2562

15,999

14,999

4,500

11,999

29 – 31 ธันวาคม 2562

15,999

14,999

4,500

11,999

 

- โรงแรมมีห้องพักแบบ 3 ท่านต่อห้องอย่างจำกัด

- ในกรณีห้องพักแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโรงแรมโดยทางบริษัทจะดูแลเรื่องการเดินทางและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน-เอ้าท์ ให้แก่ท่านยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปีเท่านั้น ที่สามารถพักห้อง 2 ท่านกับผู้ใหญ่แบบไม่เสริมได้

- ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท

- ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ท่านละ  40 SGD /ทริป/ต่อท่าน