เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SUPERB SO SHIOK 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| สิงหาคม - ตุลาคม 2561 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,185 ครั้ง
เข้าชม GARDEN BY THE BAY ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina Wonderful Light สุดอลังการ ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์

อัตราค่าบริการ

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

 

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

สิงหาคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

3-5 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

4-6 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

5-7 สิงหาคม 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

11-13 สิงหาคม 61

วันแม่แห่งชาติ

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

17-19 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

18-20 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

24-26 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

25-27 สิงหาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

31 ส.ค. - 2 ก.ย. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

กันยายน 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

1-3 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

2-4 กันยายน 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

7-9 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

8-10 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

21-23 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

22-24 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

28-30 กันยายน 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

29 ก.ย.- 1 ต.ค. 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

ตุลาคม 2561

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

พักห้องละ 2-3 ท่าน

จอยแลนด์

หักค่าตั๋ว

พักเดี่ยว

Option A

Free & Easy

อิสระ 1 วัน

Option B

 FULL BOARD

เที่ยวครบตามรายการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130

4-6 ตุลาคม 61

9,999.-

11,999.-

-2,700.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,500.-

5-7 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

6-8 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

7-9 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

12-14 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

18-20 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

19-21 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

20-22 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

21-23 ตุลาคม 61

วันปิยมหาราช

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

 

 

25-27 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

26-28 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

 

 

27-29 ตุลาคม 61

10,999.-

12,999.-

-3,700.-