เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

SUPERB SO SHIOK 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 | สายการบิน THAI LION AIR | เข้าชม 2,272 ครั้ง
มอไลอ้อน วัดเจ้าแม่กวนอิม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง GARDEN BY THE BAY มารีน่า เบย์ แซนด์
เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ ย่านลิตเติ้ลอินเดีย ถนนออร์ชาร์ด

อัตราค่าบริการ

 

**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**

 

Oct-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

18-20 OCT
วันปิยมหาราช

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

19-21 OCT
วันปิยมหาราช

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

20-22 OCT
วันปิยมหาราช

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

21-23 OCT
วันปิยมหาราช

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

24-26 OCT

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

25-27 OCT

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

26-28 OCT

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

27-29 OCT

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

28-30 OCT

HALLOWEEN HORROR NIGHT 8

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

 

NOV-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

2-4 NOV 18

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

3-5 NOV 18

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

9-11 NOV18

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

10-12 NOV

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

15-17 NOV

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

16-18 NOV

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

17-19 NOV

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

23-25 NOV

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

24-26 NOV

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

30 NOV-2 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

DEC-18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

1-3 DEC 18

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

2-4 DEC 18

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

8-10 DEC 18

วันรัฐธรรมนูญ

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

12-14 DEC

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

13-15 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

14-16 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

15-17 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

16-18 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

20-22 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

21-23 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

22-24 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

23-25 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

25-27 DEC

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

 

NEW YEAR -18

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

27-29 DEC (วันหยุดปีใหม่)

12,999.-

14,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

28-30 DEC (วันหยุดปีใหม่)

13,999.-

15,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

29-31DEC (วันหยุดปีใหม่)

15,999.-

17,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

30DEC-1JAN (วันหยุดปีใหม่)

15,999.-

17,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

31DEC-2JAN (วันหยุดปีใหม่)

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

 

JAN-19

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

4-6 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

5-7 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

11-13 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

12-14 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

17-19 JAN

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

18-20 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

19-21 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

25-27 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

26-28 JAN

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

 

FEB-19

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

1-3 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

2-4 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

7-9 FEB

ตรุษจีน

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

8-10 FEB

ตรุษจีน

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

9-11 FEB

ตรุษจีน

14,999.-

16,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

15-17 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

16-18 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

22-24 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

23-25 FEB

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

24-26 FEB

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

 

MAR-19

Flight

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่ท่านละ

จอยแลนด์

พักเดี่ยว

Option A

Option B

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

1-3 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

2-4 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

3-5 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

6-8 MAR

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

7-9 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

8-10 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

9-11 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

10-12 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

14-16 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

15-17 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

16-18 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

17-19 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

20-22 MAR

9,999.-

11,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

21-23 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

22-24 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

23-25 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

24-26 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

28-30 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

29-31 MAR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

SL100
0740-1120
SL105
2030-2205

30 MAR-1 APR

10,999.-

12,999.-

-3,700.-

4,500.-

 

 

 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท

 

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท

 

ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท

 

ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)