เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

อินเดีย จัยปูร์ ทัขมาฮาล 4 วัน 1 คืนเริ่มต้น 12,921 บาท

| สิงหาคม - กันยายน 2561 | สายการบิน THAI SMILE | เข้าชม 2,131 ครั้ง
ยลโฉม..มหานครสีชมพู “ จัยปูร์ ” เพชรเม็ดงามแห่งอินเดีย ชมอนุสรณ์สถานของความรักอันยิ่งใหญ่
“ ทัชมาฮาล ” ขอพร “พระพิฆเนศ” ที่ศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังแห่งเมืองจัยปูร์ นั่งรถจิ๊บ..ขึ้นชมพระราชวังบนยอดเขา

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

SIZE

สายการบิน

17 -20 สิงหาคม 61

12,921

5,000

25

FD

24 – 27 สิงหาคม 61

12,921

5,000

25

FD

7 – 10 กันยายน 61

12,921

5,000

25

FD

14 – 17 กันยายน 61

12,921

5,000

25

FD

* ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป

 

หมายเหตุ :  ทางเราขอสงวนสิทธิ์์ในการดำเนินการจัดทำวีซ่าอินเดีย (E-VISA) ให้กับลูกค้าทุกกรณี หากลูกค้ามีวีซ่าอินเดียติดเล่มแบบรายปีไม่คิดค่าวีซ่าเพิ่มเติม ค่ายื่นวีซ่าอินเดีย 3,000 บาท : หน้าพาสปอร์ต และรูปถ่าย(สแกน)หน้าตรง 2 นิ้ว (พื้นหลังขาว)