เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง พักสกีรีสอร์ท 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 17,900 บาท

| กรุงโซล | มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 | สายการบิน JIN AIR | เข้าชม 5,554 ครั้ง
เกาะนามิ ตกปลาน้ำแข็ง” 1ปี มีแค่ครั้งเดียวเท่านั้น!! – พักสกีรีอสร์ท 1 คืน ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ สวนสนุก EVERLAND
น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง -- โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก

 อัตราค่าบริการ  

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 01 – 05 มกราคม 2563

21,900

21,900

21,900

7,000

วันที่ 02 – 06 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 03 – 07 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 04 – 08 มกราคม 2563

19,900

19,900

19,900

7,000

วันที่ 05 – 09 มกราคม 2563

17,900

17,900

17,900

7,000

วันที่ 06 –10 มกราคม 2563

18,900

18,900

18,900

7,000

วันที่ 08 – 12 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 09 – 13 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

   วันที่ 10 – 14 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

   วันที่ 11 – 15 มกราคม 2563

19,900

19,900

19,900

7,000

วันที่ 12 – 16 มกราคม 2563

18,900

18,900

18,900

7,000

วันที่ 13 – 17 มกราคม 2563

18,900

18,900

18,900

7,000

วันที่ 14 – 18 มกราคม 2563

19,900

19,900

19,900

7,000

วันที่ 15 – 19 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 16 – 20 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 18 – 22 มกราคม 2563

19,900

19,900

19,900

7,000

วันที่ 19 – 23 มกราคม 2563

18,900

18,900

18,900

7,000

วันที่ 20 – 24 มกราคม 2563

18,900

18,900

18,900

7,000

วันที่ 21 – 25 มกราคม 2563

19,900

19,900

19,900

7,000

วันที่ 22 – 26 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 23 – 27 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 24 – 28 มกราคม 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 25 – 29 มกราคม 2563

19,900

19,900

19,900

7,000

วันที่ 26 – 30 มกราคม 2563

18,900

18,900

18,900

7,000

วันที่ 27 – 31 มกราคม 2563

18,900

18,900

18,900

7,000

วันที่ 28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2563

19,900

19,900

19,900

7,000

วันที่ 29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

วันที่ 31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2563

20,900

20,900

20,900

7,000

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท **

*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 9,900 บาท ***