เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HOKKAIDO ซุปตาร์ หวานเย็น 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 19,888 บาท

| ฮอกไกโด | กันยายน 2561 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,596 ครั้ง
อาซาฮิคาว่า หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาว่า เมืองบิเอะ บ่อน้ำสีฟ้า อิออนทาวน์
คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี โรงเป่าแก้วคิตาอิชิ ร้านกาแฟฮัลโหลคิตตี้
โรงงานช็อกโกแลต อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวภายในซัปโปโร

อัตราค่าบริการ

 

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

กรุ๊ปไซส์

22-26 กันยายน 2561

21,888.-

8,900.-

34+1

24-28 กันยายน 2561

21,888.-

8,900.-

34+1

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท //

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,000 บาท/ท่าน/ทริป