เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ115 TOKYO FUJI ซุปตาร์ ม่วงอมชมพู 2 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 19,888 บาท

| โตเกียว | พฤษภาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 2,934 ครั้ง
เพลิดเพลินใจกับสีม่วง ของ ดอกวิสทีเรีย ณ ศาลเจ้าคะเมอิโดะเท็นจิน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ฟรีเดย์ 1 วัน

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

28 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562

19,888.-

7,900.-

29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562

21,888.-

7,900.-

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900.-**

 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป**