เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ฉงชิ่ง สุกี้หมาล่า อู่หลง เมืองหิมะเขานางฟ้า 3 วัน 2 คืน (WE)เริ่มต้น 13,999 บาท

| ฉงชิ่ง | ตุลาคม - ธันวาคม 2560 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,879 ครั้ง

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 20-23 ต.ค. 60

17,999.-

20,999.-

3,500.-

วันที่ 03-06 พ.ย. 60

13,999.-

16,999.-

3,500.-

วันที่ 17-20 พ.ย. 60

15,999.-

18,999.-

3,500.-

วันที่ 03-06, 15-18 ธ.ค. 60

13,999.-

16,999.-

3,500.-

วันที่ 07-10 ธ.ค. 60

16,999.-

19,999.-

3,500.-

วันที่ 28-31 ธ.ค. 60

18,999.-

21,999.-

3,500.-