เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PREMIUM MYAMMAR ไหว้พระ 9 วัด UB 2019เริ่มต้น 6,996 บาท

| กรกฏาคม - สิงหาคม 2562 | สายการบิน MYANMAR AIRLINES | เข้าชม 2,008 ครั้ง
พระลาภมุนี พระเขี้ยวแก้วจุฬามณี เจดีย์มหาวิชยะ พระนอนตาหวาน งาทัตจี เจดีย์กาบาเอ วัดบารมี
1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ “เจดีย์ชเวดากอง” คู่บ้านคู่เมืองของชาวพม่า ขอพร นัตโบโบจี (เทพทันใจ)

อัตราค่าบริการ

Period

ADL

SGL

Size

Flight

13-14 กรกฏาคม 2562 (เสาร์ - อาทิตย์ )

6,996

2,500

30

UB

20-21 กรกฎาคม 2562 (เสาร์ - อาทิตย์ )

6,996

2,500

30

UB

27-28 กรกฎาคม 2562  (เสาร์ - อาทิตย์ )

6,996

2,500

30

UB

3-4 สิงหาคม 2562 (เสาร์ - อาทิตย์ )

6,996

2,500

30

UB

10-11 สิงหาคม 2562 (เสาร์ - อาทิตย์ )

6,996

2,500

30

UB

17-18 สิงหาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์)

6,996

2,500

30

UB

24-25 สิงหาคม 2562 (เสาร์-อาทิตย์)

6,996

2,500

30

UB

31สิงหาคม-1กันยายน2562 (เสาร์-อาทิตย์)

6,996

2,500

30

UB

*** กรุณาสอบถามที่นั่งทุกครั้งก่อนจองทัวร์ ***

 

 
ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป