เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EURO 11 (EK) MONO SPAIN 7 DAYเริ่มต้น 39,999 บาท

| สเปน | กรกฏาคม - ตุลาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,628 ครั้ง
บาเซโลน่า - ถนนลา รัมบลา บาเซโลน่า ซาราโกซ่า โทเลโด มาดริด ยูเนสโกประกาศให้เมืองโทเลโด
เป็นเมืองมรดกโลก เมืองเซโกเวีย พระราชวังหลวง พลาซ่ามายอร์ พลาซ่ามายอร์

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

26 ก.ค.- 1 ส.ค. // 9-15 ส.ค.

44,999.-

8,500.-

9-15 ต.ค. // 16-22 ต.ค.

39,999.-

 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมัน**

 

- ค่าทิปท่านละ 60.- ยูโร

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น ท่านละ 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตาม 

กำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)