เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BENELUX 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 39,999 บาท

| เบเนลักซ์ | กันยายน - ธันวาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 1,800 ครั้ง
ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ หอไอเฟล บรัสเซล โคโลญจน์ Shopping Outlet หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน)
หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม ล่องเรือหลังคากระจก โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง

อัตราค่าใช้จ่าย

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

5-11 ก.ย. / 18-24 ต.ค.

7-13 พ.ย / 21-27 พ.ย

4-10 ธ.ค.

39,999.-

8,500.-

29 ธ.ค. – 4 ม.ค.

49,999.-

 

 

- ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้

กรณี ถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)