เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FANTASTIC HOKKAIDO 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 47,999 บาท

| ฮอกไกโด | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 3,614 ครั้ง
สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า โซอุนเคียว มัตสึริ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ
ICE BREAKING GARINGO CRUISE หอคอยโอโฮสก์ เมืองอาซาฮิคาว่า
คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโดจิงกู พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร หอนาฬิกาโบราณ สวนโอโดริ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

27 Feb - 04 Mar 2019

47,999

47,999

46,999

6,900

9,900

06 - 11 Mar 2019

47,999

47,999

46,999

6,900

9,900

 

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท่านละ 4,000 เยน หรือประมาณ 1,300 บาท  ตลอดทริป ต่อ 1 ท่าน