เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JEJU GOLD PACKAGE NOVEMBER 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,890 บาท

| เกาะเชจู | พฤศจิกายน 2563 | สายการบิน JEJU AIR | เข้าชม 2,430 ครั้ง
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม คาเมเลียฮิลล์ สวนส้ม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดควังชิกี สวนฮอนอินจิ ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น

ราคาปกติ

พักเดี่ยวเพิ่ม

พฤศจิกายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13

15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29-2 ธ.ค. , 30-3 ธ.ค.

8,890

12,390

4,900.-

พฤศจิกายน : 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1 ธ.ค. ,  

8,990

12,490

พฤศจิกายน : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30 ,

 9,390

12,890

 

***ราคาโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด (ราคายึดตามหน้าเว็บไซต์ / เช็คราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)*** 

- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท