เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

BUSAN PLUS + JOY WINTER 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 13,900 บาท

| ปูซาน | กุมภาพันธ์ 2562 | สายการบิน EASTAR JET | เข้าชม 2,076 ครั้ง
สะพานเดินทะเล นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด วัดแฮดง ยงกุงซา
ล็อตเต้ เอาท์เลท เอเปค เฮ้าส์ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ลานสกี ปูซานทาวเวอร์

อัตราค่าบริการ

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  3,000 บาท 

  

ราคาปกติ 16,300 บาท ลดเหลือ 13,300 บาท 

ราคาปกติ 16,600 บาท ลดเหลือ 13,600 บาท

ราคาปกติ 16,900 บาท ลดเหลือ 13,900 บาท

ราคาปกติ 17,600 บาท ลดเหลือ 14,600 บาท

ราคาปกติ 17,900 บาท ลดเหลือ 14,900 บาท

ราคาปกติ 18,200 บาท ลดเหลือ 15,200 บาท

ราคาปกติ 18,900 บาท ลดเหลือ 15,900 บาท

ราคาปกติ 19,900 บาท ลดเหลือ 16,900 บาท

ราคาปกติ 22,900 บาท ลดเหลือ 19,900 บาท

ราคาปกติ 24,900 บาท ลดเหลือ 21,900 บาท

ราคาปกติ 25,900 บาท ลดเหลือ 22,900 บาท

 

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

กุมภาพันธ์  : 28-3มี.ค.

16,900.-/คน

 

 

ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท