เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TG54 KOMATSU NAGOYA ซุปตาร์ บ้านหิมะ ฟรีเดย์ 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 35,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 06 - 11 กุมภาพันธ์ 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 1,459 ครั้ง
เมืองคานาซาว่า สวนเค็นโรคุเอ็น คามาคุระ มูระ กระท่อมหิมะ มัตสึโมโต้ เมืองทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ
ชิราคาวาโกะ เมืองนาโกย่า ช้อปปิ้งซาคาเอะ อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ หรือ ท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆของเมืองนาโกย่า

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

06-11 กุมภาพันธ์ 2562 BUS2

35,888.-

10,000.-

 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท //

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป