เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ141 NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ เจ้าชายหิมะ 5วัน3คืนเริ่มต้น 23,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | พฤศจิกายน 2562 - มกราคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA XJ | เข้าชม 1,648 ครั้ง
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
เยือนลิตเติ้ลเกียวโต ซันมาชิซูจิ ณ เมืองทาคายาม่า
สัมผัสเมืองมรดกโลก ณ หมู่บ้านชิราคาว่า
ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซาคาเอะ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อุณหภูมิ

30 พฤศจิกายน-04 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

01-05 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

02-06 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

6°C - 12°C

03-07 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

04-08 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

05-09 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

6°C - 13°C

06-10 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

6°C - 12°C

07-11 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

5°C - 12°C

08-12 ธันวาคม 2562

25,888.-

7,900.-

5°C - 12°C

09-13 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

5°C - 12°C

10-14 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

5°C - 12°C

11-15 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

5°C - 12°C

12-16 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 12°C

13-17 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

14-18 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

15-19 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

16-20 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

17-21 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

18-22 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

19-23 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 11°C

20-24 ธันวาคม 2562

23,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

21-25 ธันวาคม 2562

24,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

22-26 ธันวาคม 2562

24,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

23-27 ธันวาคม 2562

24,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

24-28 ธันวาคม 2562

26,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

25-29 ธันวาคม 2562

26,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

26-30ธันวาคม 2562

26,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

27-31 ธันวาคม 2562 BUS1

29,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

27-31 ธันวาคม 2562 BUS2

29,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS1

31,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

28 ธันวาคม 62-01 มกราคม 63 BUS2

31,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

29 ธันวาคม 62-02 มกราคม 63

31,888.-

7,900.-

3°C - 10°C

30 ธันวาคม 62-03 มกราคม 63

29,888.-

7,900.-

4°C - 10°C

 

- สภาพอากาศเป็นเพียงการพยากรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรเช็คในใบนัดหมายอีกครั้ง

- ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,500 บาท/ทริป

- ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน