เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

เวียดนามกลางดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ 4วัน 3คืน GO1DAD-PG001เริ่มต้น 12,900 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน | กันยายน - ธันวาคม 2561 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS | เข้าชม 1,567 ครั้ง
เมืองเว้ พระราชวังเว้ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ ล่องเรือชมแม่น้ำหอม ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วัดเทียนมู่ ตลาดดองบา ฮอยอัน-“สุดคุ้มแถมฟรีพิเศษ” นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น เมือง ฮอยอัน

อัตราค่าบริการ 

 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พักห้องละ

2 ท่าน

ท่านล่ะ

เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านล่ะ

เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่

1 ท่าน

ท่านล่ะ

ราคา

ไม่รวมตั๋วท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่านล่ะ

14-17 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,500

21-24 กันยายน 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,500

28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,500

5-8 ตุลาคม 2561

12,900.-

12,900.-

12,900.-

6,960.-

3,500

12-15 ตุลาคม 2561

14,900

14,900

14,900

8,160.-

3,500

02-05  พฤศจิกายน 2561

13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,500

16-19  พฤศจิกายน 2561

13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,500

23-26  พฤศจิกายน 2561

13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,500

07-10  ธันวาคม 2561

14,900

14,900

14,900

8,160.-

3,500

14-17  ธันวาคม 2561

13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,500

21-24  ธันวาคม 2561

13,900

13,900

13,900

7,960.-

3,500

28-31  ธันวาคม 2561

16,900

16,900

16,900

10,960.-

3,500