เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HVD-FD32-A04 HAPPY VIETNAM ดานัง งานดี 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,999 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บาน่าฮิลส์ | ตุลาคม - ธันวาคม 2561 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 3,366 ครั้ง
หมู่บ้านแกะสลักหิน ฮอยอัน พายเรือกระด้ง บาน่าฮิลล์ นั่งกระเช้าไฟฟ้า
Golden Bridge แฟนตาซีพาร์ค วัดหลินอึ๋ง ช้อปปิ้งตลาดห่าน

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก

พักเดี่ยว

จอยแลนด์

หมายเหตุ

วันที่ 24-26 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

2,500

7,999

 

วันที่ 25-27 ตุลาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 27-29 ตุลาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 28-30 ตุลาคม 2561

9,999

9,999

2,500

7,999

 

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2561

9,999

9,999

2,500

7,999

 

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561

8,999

8,999

2,500

6,999

 

วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2561

9,999

9,999

2,500

7,999

 

วันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561

9,999

9,999

2,500

7,999

 

วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 30 พ.ย.-2 ธ.ค. 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 1-3 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 2-4 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 3-5 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 4-6 ธันวาคม 2561

12,999

12,999

2,500

10,999

 

วันที่ 5-7 ธันวาคม 2561

12,999

12,999

2,500

10,999

 

วันที่ 6-8 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2561

12,999

12,999

2,500

9,999

 

วันที่ 9-11 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 11-13 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 13-15 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 16-18 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 17-19 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 18-20 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 20-22 ธันวาคม 2561

10,999

10,999

2,500

8,999

 

วันที่ 24-26 ธันวาคม 2561

12,999

12,999

2,500

10,999

 

วันที่ 25-27 ธันวาคม 2561

13,999

13,999

2,500

11,999

 

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2561

13,999

13,999

2,500

11,999

 

วันที่ 28-30 ธันวาคม 2561

16,999

16,999

2,500

14,999

 

วันที่ 29-31 ธันวาคม 2561

17,999

17,999

2,500

14,999

 

วันที่ 30 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2562

18,999

18,999

2,500

14,999

 

วันที่ 31 ธ.ค. – 2 ม.ค. 2562

18,999

18,999

2,500

14,999

 

INFANT (เด็กเล็กอายุ ไม่เกิน 2 ปี) ราคา 4,000 บาท

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,000 บาท (ชำระในวันเช็คอิน ณ สนามบินดอนเมือง)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ตามความพึงพอใจ