เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PGD2 พักบาน่าฮิลล์ ดานัง ฮอยอัน เว้ 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 13,999 บาท

| ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บาน่าฮิลส์ | สิงหาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน BANGKOK AIRWAYS | เข้าชม 3,585 ครั้ง
ฟรีนั่งกระเช้าขึ้นบาน่าฮิลล์ และ เล่นสวนสนุกบนบาน่าฮิลล์แบบไม่อั้น ชมวิวบนสะพานมือยกสีทอง
ณ บาน่าฮิลล์ (Golden Bridge) เที่ยวครบทุกไฮไลท์ และ ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง ดองบา , ตลาดฮาน , เรือกระด้ง

อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง

ห้องเตียงคู่ นอน 2 ท่าน

เด็กมีเตียงพัก 3 ท่าน

พักเดี่ยว

วันที่ 1-4 สิงหาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 15-18 สิงหาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 22-25 สิงหาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 28 ส.ค.- 1 ก.ย. 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 5-8 กันยายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 12-15 กันยายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 19-22 กันยายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 26-29 กันยายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 3-6 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 4-7 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 5-8 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 10-13 ตุลาคม 62

14,899.-

4,999.-

วันที่ 11-14 ตุลาคม 62

14,899.-

4,999.-

วันที่ 12-15 ตุลาคม 62

14,899.-

4,999.-

วันที่ 17-20 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 18-21 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 19-22 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 24-27 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 25-28 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 26-29 ตุลาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 31 ต.ค.-3พ.ย. 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 21-24 พฤศจิกายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 28 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 29 พ.ย. – 2 ธ.ค. 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 5-8 ธันวาคม 62

14,899.-

4,999.-

วันที่ 6-9 ธันวาคม 62

14,899.-

4,999.-

วันที่ 7-10 ธันวาคม 62

14,899.-

4,999.-

วันที่ 12-15 ธันวาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 13-16 ธันวาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 14-17 ธันวาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 19-22 ธันวาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 20-23 ธันวาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 21-24 ธันวาคม 62

13,899.-

4,999.-

วันที่ 26-29 ธันวาคม 62

15,899.-

4,999.-

วันที่ 27-30 ธันวาคม 62

20,899.-

6,999.-

วันที่ 28-31 ธันวาคม 62

20,899.-

6,999.-

วันที่ 30 ธ.ค.- 2 ม.ค. 63

20,899.-

6,999.-

  

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 800 บาทตลอดการเดินทาง

หัวหน้าทัวร์ไทย แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ = Infant 3,500 บาท