เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HG07 TULIPS FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ TULIPS FESTIVAL 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 43,900 บาท

| ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม | มีนาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 5,451 ครั้ง
ปารีส บรูจจ์ เกนท์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม กีร์ธฮอร์น ลิซเซ่ ซานน์สคันส์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป
สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น หอไอเฟล ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ จัตุรัสชาร์ล เอดโกล

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคา

มีนาคม

16-23 / 17-24 / 19-26 / 21-28 มี.ค.

26 มี.ค. – 2 เม.ย.

43,900

 

 

- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

​​- พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)