เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EURO 12.1 (EK) SCANDINAVIA 8 DAYS พระอาทิตย์เที่ยงคืนเริ่มต้น 79,999 บาท

| สแกนดิเนเวีย | มิถุนายน - สิงหาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 5,578 ครั้ง
สต๊อกโฮล์ม(สวีเดน) คาร์ลสตัท ออสโล อัลต้า ฮอนนิ่งสแวค พระอาทิตย์เที่ยงคืน
ฮอนนิ่งสแวค อัลต้า ออสโล โคเปนเฮเกน เรือ DFDS ฮาวน์ ชมเมือง

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่

พักห้องคู่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

11-18 มิ.ย. // 10-17 ก.ค.

10-17 ส.ค.

79,999.-

 

 

 

 - ค่าทิปท่านละ 50.- ยูโร (SERVICE CHARGE)

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500.- บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น) (หากสถานทูตได้

กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)