เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

EURO 11 (EK) MONO SPAIN 7 วัน 4 คืนเริ่มต้น 39,999 บาท

| สเปน | ตุลาคม - ธันวาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 5,835 ครั้ง
บาเซโลน่า ถนนลา รัมบลา เมืองซาราโกซ่า โทเลโด มาดริด เซโกเวีย ชมรางส่งน้ำโรมัน ชมระบำฟลามิงโก้
อันลือชื่อ ด้วยจังหวะกระทืบเท้ามัน ๆ ในสไตล์ของสเปน ชมภายนอกพระราชวังหลวง พลาซ่ามายอร์

                                                                                                  อัตราค่าบริการ

วันที่เดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 1 ผู้ใหญ่

เด็กต่ำกว่า 12

กับ 2 ผู้ใหญ่

ไม่มีเตียงเสริม

พักเดี่ยวเพิ่ม

 

 

8,500.-

9-15 ต.ค. // 16-22 ต.ค.

3-9 ธ.ค.

39,999.-

27 ธ.ค. 62 - 02 ม.ค. 63

49,999.-

 

- ค่าทิป 50.- ยูโร / ท่าน

- ค่าวีซ่าเช็งเก้น 4,500..- บาท (เนื่องจากยื่นผ่านตัวแทนการยื่นจึงต้องเสียค่าบริการให้กับตัวแทนการยื่น)

(หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้

กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)