เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

(HG07) TULIPS FESTIVAL ฝรั่งเศส เบลเยียม เนเธอร์แลนด์ TULIPS FESTIVAL 8 วัน 5 คืนเริ่มต้น 43,900 บาท

| | มีนาคม - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน EMIRATES AIRLINES | เข้าชม 5,536 ครั้ง
ปารีส บรูจจ์ เกนท์ บรัสเซลส์ รอตเทอดาม อัมสเตอร์ดัม กีร์ธฮอร์น ลิซเซ่ ซานน์สคันส์ ชมเทศกาลดอกทิวลิป
สวนเคอเคนฮอฟ ล่องเรือชมวิวเมืองกีร์ธฮอร์น หอไอเฟล ประตูชัยอาร์คเดอทรียงฟ์ จัตุรัสชาร์ล เอดโกล

อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคา

มีนาคม

16-23 / 17-24 / 19-26 / 21-28 มี.ค.

26 มี.ค. – 2 เม.ย. 62

43,900

เมษายน

4-11 / 7-14 เม.ย. 62

47,900

16-23 เม.ย. 62

25 เม.ย. – 2 พ.ค. 62

26 เม.ย. – 3 พ.ค.

45,900

พฤษภาคม

7-14 / 8-15 พ.ค. 62

14-21 พ.ค.

47,900

Songkran Festival

8-15 / 10-17 / 11-18 / 12-19 เม.ย. 62

53,900

 

 

- เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท

​​- พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท

 

- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน (12 ยูโร / ท่าน)

- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)