เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น HHZ-FD32-B04 HAPPY HONGKONG SHENZHEN แถมกระเช้านอนปิงเริ่มต้น 9,876 บาท

| พฤศจิกายน 2561 - มกราคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,534 ครั้ง
ฮ่องกง กระเช้านองปิง Citygate Outlet เซินเจิ้น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้าน
ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ร้านจิวเวอรี่ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

อัตราค่าบริการ

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-18 ปี

พักเดี่ยว

หมายเหตุ

วันที่ 01-03 พฤศจิกายน 61

9,876

11,876

4,500

 

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 61

9,876

11,876

4,500

 

วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 61

8,876

10,876

4,500

 

วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 61

8,876

10,876

4,500

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน -01 ธันวาคม 61

7,876

9,876

4,500

เต็ม

วันที่ 06-08 ธันวาคม 61

9,876

11,876

4,500

 

วันที่ 07-09 ธันวาคม 61

11,876

13,876

4,500

 

วันที่ 10-12 ธันวาคม 61

9,876

11,876

4,500

 

วันที่ 13-15 ธันวาคม 61

9,876

11,876

4,500

 

วันที่ 20-22 ธันวาคม 61

11,876

13,876

4,500

 

วันที่ 21-23 ธันวาคม 61

12,876

14,876

4,500

 

วันที่ 27-29 ธันวาคม 61

12,876

14,876

4,500

 

วันที่ 28-30 ธันวาคม 61

13,876

15,876

4,500

 

วันที่ 29-31 ธันวาคม 61

16,876

18,876

6,000

วันปีใหม่

วันที่ 30 ธันวาคม -01 มกราคม 62

19,876

21,876

6,000

วันปีใหม่

 

INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ) ราคา 7,000 บาท/ท่าน