เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ไหว้พระ ฮ่องกง มาเก๊า สะพานนี้ข้ามแล้วรวย 3 วัน 2 คืนเริ่มต้น 10,901 บาท

| มิถุนายน 2562 | สายการบิน AIR MACAU | เข้าชม 2,671 ครั้ง
โบสถ์เซนต์พอล เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล ร้านขนม วัดเจ้าแม่กวนอิม ศาลเจ้านาจา วัดเปากง THE PARISIAN
THE VENETIAN สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโล โบสถ์เซนต์พอล เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดหวังต้าเซียน

อัตราค่าบริการ

Period

ADL

0-18ปี

SGL

Size

Flight

01 - 03 มิถุนายน 2562 (ส-จ)

10,901

+5500

3,500

20

NX

07 - 09 มิถุนายน 2562 (ศ-อา)

11,911

+5500

3,500

20

NX

08 - 10 มิถุนายน 2562 (ส-จ)

10,901

+5500

3,500

20

NX

14 - 16 มิถุนายน 2562 (ศ-อา)

11,911

+5500

3,500

20

NX

15 - 17 มิถุนายน 2562 (ส-จ)

10,901

+5500

3,500

20

NX

21 - 23 มิถุนายน 2562 (ศ-อา)

11,911

+5500

3,500

20

NX

22 - 24 มิถุนายน 2562 (ส-จ)

10,901

+5500

3,500

20

NX

28 - 30 มิถุนายน 2562 (ศ-อา)

11,911

+5500

3,500

20

NX

29 มิถุนายน - 01กรกฎาคม 2562 (ส-จ)

10,901

+5500

3,500

20

NX

 

- หมายเหตุ:ราคานี้สำหรับคนไทยเท่านั้น/ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป/ไม่รวมของหัวหน้าทัวร์คนไทย