เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

จางเจียเจี้ย SHOCK PRICE A 4 วัน 3 คืนเริ่มต้น 11,999 บาท

| ฉางซา-จางเจียเจี้ย | พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,438 ครั้ง
ชมวิวเมืองเก่าเฟิ่งหวง เฟิ่งหวง สะพานแก้วที่ยาวที่สุด ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย ร้านหยก
ผ่านชมหุบเขาป้ายจ่าง เขาเทียนเหมินซาน(กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถ อุทยาน) ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)

     อัตราค่าบริการ

 กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

 

พักเดี่ยวเพิ่ม

วันที่ 07-10/08-11/14-17/15-18/21-24 พ.ย. 60

วันที่ 22-25/28 พ.ย.-01 ธ.ค.60

วันที่ 29 พ.ย.-02 ธ.ค.60

วันที่ 06-09/07-10/12-15/13-16 ธ.ค. 60

วันที่ 16-19/16-19/19-22/20-23 ธ.ค.60                                                             

 

 

11,999.-

 

 

 14,999.-

 

 

3,900.

วันที่ 09-12 พ.ย. 60

วันที่ 10-13/11-14/11-14/11-14 พ.ย. 60

วันที่ 16-19/16-19/17-20/18-21/23-26 พ.ย. 60

วันที่ 24-27/25-28/25-28/25-28  พ.ย. 60

วันที่ 30 พ.ย.-03 ธ.ค.60/ 30 พ.ย.-03 ธ.ค.60      

วันที่ 01-04/02-05/05-08 ธ.ค. 60

วันที่ 08-11/09-12/09-12 ธ.ค. 60

วันที่ 14-17/15-18/21-24/22-25 ธ.ค. 60

วันที่ 23-26/23-26 ธ.ค. 60

วันที่ 26-29/27-30/28-31 ธ.ค.60       

 

 

 

12,999.-

 

 

 

15,999.-

 

 

 

3,900.

วันที่ 29 ธ.ค.-01 ม.ค.61  /30 ธ.ค.-02 ม.ค. 61

วันที่ 31 ธ.ค.-03 ม.ค.61                              

17,999.-

20,999.-

4,900.-