เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง เซินเจิ้น HHZ-FD32-B04 HAPPY HONGKONG SHENZHEN แถมกระเช้านอนปิงเริ่มต้น 19,876 บาท

| 30 ธันวาคม 61 - 01 มกราคม 62 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 2,595 ครั้ง
ฮ่องกง กระเช้านองปิง Citygate Outlet เซินเจิ้น วัดกวนอู พิพิธภัณฑ์ เซินเจิ้น ช้อปปิ้ง OTOP 3ร้าน
ช้อปปิ้งห้างหลอหวู่ ชมโชว์น้ำพุเต้นระบำ ร้านจิวเวอรี่ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน

อัตราค่าบริการ

 

เดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก2-18 ปี

พักเดี่ยว

หมายเหตุ

วันที่ 30 ธันวาคม 61 - 01 มกราคม 62

19,876

21,876

6,000

วันปีใหม่

INFANT (เด็กเล็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ขวบ) ราคา 7,000 บาท/ท่าน 

 

ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 1,800 บาท ต่อทริป (ชำระพร้อมค่าทัวร์)
ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ