เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

THE CHARMING OF ZHANG JIA JIE 6 วัน 5 คืนเริ่มต้น 18,888 บาท

| ฉางซา-จางเจียเจี้ย | ธันวาคม 2560 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 1,610 ครั้ง
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ลิฟท์กลางแจ้งที่สูงที่สุดในโลก
นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

 เด็กอายุ

ไม่เกิน18ปี

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคา

ไม่รวม

ตั๋ว

01 – 06 ธันวาคม 2560

24,888

24,888

6,000

14,900

02 – 07 ธันวาคม 2560

24,888

24,888

6,000

14,900

08 – 13 ธันวาคม 2560

22,888

22,888

4,000

11,000

09 – 14 ธันวาคม 2560

22,888

22,888

4,000

11,000

16 – 21 ธันวาคม 2560

18,888

18,888

4,000

11,900

23 – 28 ธันวาคม 2560

18,888

18,888

4,000

11,900

27 ธ.ค. – 01 ม.ค.2561

25,888

25,888

6,000

14,900

31 ธ.ค. – 05 ม.ค.2561

25,888

25,888

6,000

14,900