เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP-XW15 PRO TOKYO BANANA ภาค II เที่ยวเต็ม NO FREE DAY 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 23,888 บาท

| โตเกียว | มกราคม - มีนาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 7,088 ครั้ง
เกาะโอไดบะ โทโยซุ เทพีเสรีภาพ กันดั้มตัวใหม่ Rx-O UNICORN โอไดบะ ไดเวอร์ซิตี้ ลานสกีฟูจิเท็น โออิชิปาร์ค
หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค ชงชาแบบญี่ปุ่น ผ่านชมทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ร้านAKA JEWELRY

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

พักเดี่ยว

14 – 18 มกราคม 62

25,888

7,000

8,900

17 – 21 มกราคม 62

26,888

7,000

8,900

18 – 22 มกราคม 62

26,888

7,000

8,900

25 – 29 มกราคม 62

26,888

7,000

8,900

27 – 31 มกราคม 62

25,888

7,000

8,900

29 มกราคม– 02 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

31 มกราคม– 04 กุมภาพันธ์ 62

26,888

7,000

8,900

01 – 05 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

02 – 06 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

03 – 07 กุมภาพันธ์ 62

23,888

7,000

8,900

04 – 08 กุมภาพันธ์ 62

24,888

7,000

8,900

05 – 09 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

06 – 10 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

07 – 11 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

08 – 12 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

09 – 13 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

10 – 14 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

12 – 16 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

13 – 17 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

14 – 18 กุมภาพันธ์ 62

28,888

7,000

8,900

15 – 19 กุมภาพันธ์ 62

28,888

7,000

8,900

16 – 20 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

17 – 21 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

19 – 23 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

20 – 24 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

21 – 25 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

22 – 26 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

23 – 27 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

24 – 28 กุมภาพันธ์ 62

25,888

7,000

8,900

25 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 62

26,888

7,000

8,900

26 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 62

26,888

7,000

8,900

27 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 62

26,888

7,000

8,900

28 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 62

26,888

7,000

8,900

01 – 05 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

02 – 06 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

03 – 07 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

04 – 08 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

05 – 09 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

06 – 10 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

07 – 11 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

08 – 12 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

09 – 13 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

10 – 14 มีนาคม 62

27,888

7,000

8,900

 

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)