เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TGFUK01_FUKUOKA BEPPU 5 วัน 3 คืน PREMIUM WISTERIA IN FUKเริ่มต้น 39,888 บาท

| ฟุกุโอกะ | เมษายน - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 7,152 ครั้ง
เยือนคิวชู แดนใต้แห่งเกาะญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย ชมความงาม อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย ณ สวนเลื่องชื่อ
คาวาจิฟูจิเอ็น เพลิดเพลินกับความน่ารักสไตล์ยุโรปของเมืองยูฟุอินชมบ่อน้ำพุร้อน หรือ บ่อนรก

อัตราค่าบริการ

 พิเศษ!! แช่ออนเซ็น Free!! Wi-Fi บนบัสตลอดรายการ

 

วันเดินทาง

ราคา

พักเดี่ยว

28 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน)

39,888.-

8,900.-

01-05 พฤษภาคม 2562 (วันแรงงาน/วันฉัตรมงคล)

39,888.-

8,900.-

02-06 พฤษภาคม 2562 (วันฉัตรมงคล)

39,888.-

8,900.-

07-11 พฤษภาคม 2562

39,888.-

8,900.-

 

 ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป