เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HOKKAIDO HAKODATE 6 วัน 4 คืน PREMIUM LAVENDER IN HOKเริ่มต้น 38,888 บาท

| ฮอกไกโด | มิถุนายน - กันยายน 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 7,229 ครั้ง
ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า ฮาโกดาเตะ
เทศกาลฤดู ลาเวนเดอร์ ณ โทมิตะฟาร์ม ละลานตากับดอกไม้หลากสายพันธ์ ณ ชิคิไซโนะโอกะ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

กรุ๊ปไซต์

20-25 มิถุนายน 2562

38,888.-

8,900.-

31+1

27 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2562

38,888.-

8,900.-

31+1

16-21 สิงหาคม 2562

38,888.-

8,900.-

31+1

29 สิงหาคม-03 กันยายน 2562

38,888.-

8,900.-

31+1

05-10 กันยายน 2562

38,888.-

8,900.-

31+1

12-17 กันยายน 2562

38,888.-

8,900.-

31+1

 

 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

 ** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป