เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

NRT99 JAPAN TOKYO ชุดใหญ่ไฟกระพริบ 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 14,998 บาท

| โตเกียว | กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 6,915 ครั้ง
หมู่บ้านโอชิโนะ ฮัคไค โกเท็มบะ เอาท์เล็ท ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ทุ่งลาเวนเดอร์
วัดอาซากุสะ โตเกียว สกายทรี พิเศษ เมนูบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น และ อาบน้ำแร่ ออนเซ็น

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้องละ

2-3 ท่าน
อัตราท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)

อัตราเด็ก ท่านละ

พักเดี่ยว

เพิ่ม

อัตรา ห้องละ

ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินอัตรา
ท่านละ

เดือน กรกฎาคม ราคา เริ่มต้น 17,888 บาท

28 ก.ค. – 01 ส.ค. 61

23,888

23,888

23,888

6,000

15,000

29 ก.ค. – 02 ส.ค. 61

23,888

23,888

23,888

6,000

15,000

30 ก.ค. – 03 ส.ค. 61

17,888

17,888

17,888

6,000

10,000

31 ก.ค. – 04 ส.ค. 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

เดือน สิงหาคม ราคา เริ่มต้น 17,888 บาท

01 – 05 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

02 – 06 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

03 – 07 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

04 – 08 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

05 – 09 สิงหาคม 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

06 – 10 สิงหาคม 61

17,888

17,888

17,888

6,000

10,000

07 – 11 สิงหาคม 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

08 – 12 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

09 – 13 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

10 – 14 สิงหาคม 61

25,888

25,888

25,888

6,000

15,000

11 – 15 สิงหาคม 61

23,888

23,888

23,888

6,000

15,000

12 – 16 สิงหาคม 61

23,888

23,888

23,888

6,000

15,000

13 – 17 สิงหาคม 61

17,888

17,888

17,888

6,000

10,000

14 – 18 สิงหาคม 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

15 – 19 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

16 – 20 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

17 – 21 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

18 – 22 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

19 – 23 สิงหาคม 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

20 – 24 สิงหาคม 61

17,888

17,888

17,888

6,000

10,000

21 – 25 สิงหาคม 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

22 – 26 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

23 – 27 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

24 – 28 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

25 – 29 สิงหาคม 61

19,888

19,888

19,888

6,000

11,000

26 – 30 สิงหาคม 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

27 – 31 สิงหาคม 61

17,888

17,888

17,888

6,000

10,000

28 ส.ค. – 01 ก.ย. 61

18,888

18,888

18,888

6,000

10,000

29 ส.ค. – 02 ก.ย. 61

20,888

20,888

20,888

6,000

11,000

30 ส.ค. – 03 ก.ย. 61

20,888

20,888

20,888

6,000

11,000

31 ส.ค. – 04 ก.ย. 61

20,888

20,888

20,888

6,000

11,000