เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

FDMFM01 มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง เซินเจิ้น 4 วัน 3 คืน เปิดตัวซุปตาร์ ขาเลาะเริ่มต้น 11,888 บาท

| กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2563 | สายการบิน AIR ASIA | เข้าชม 3,472 ครั้ง
พระราชวังหยวนหมิง วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน จิมซาจุ่ย สะพานกระจก 3 มิติ
เสี่ยงโชคกันที่คาสิโนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแถมได้ช้อปปิ้งกันให้จุใจที่เวเนเชี่ยนมาเก๊า

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็ก
(อายุ3-18 ปี)

พักเดี่ยว

19-22 กุมภาพันธ์ 2563

11,888

14,888

3,500

20-23 กุมภาพันธ์ 2563

11,888

14,888

3,500

22-25 กุมภาพันธ์ 2563

11,888

14,888

3,500

26-29 กุมภาพันธ์ 2563

11,888

14,888

3,500

28 กุมภาพันธ์-02 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

29 กุมภาพันธ์-03 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

04-07 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

05-08 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

07-10 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

11-14 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

12-15 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

14-17 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

18-21 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

21-24 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

25-28 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

26-29 มีนาคม 2563

11,888

14,888

3,500

02-05 เมษายน 2563

11,888

14,888

3,500

04-07 เมษายน 2563

13,888

16,888

3,500

10-13 เมษายน 2563

18,888

21,888

4,500

15-18 เมษายน 2563

15,888

18,888

4,500

16-19 เมษายน 2563

11,888

14,888

3,500

18-21 เมษายน 2563

11,888

14,888

3,500

23-26 เมษายน 2563

11,888

14,888

3,500

25-28เมษายน 2563

11,888

14,888

3,500

29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

30 เมษายน-03 พฤษภาคม 2563

14,888

17,888

4,500

07-10 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

09-12 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

13-16 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

16-19 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

20-23 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

21-24 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

23-26 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

27-30 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

28-31 พฤษภาคม 2563

11,888

14,888

3,500

 

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับและหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลคณะจากเมืองไทย

- รวมเป็น 1,400 บาท ต่อคนลูกค้า 1 ท่าน

- จอยแลนด์ ไม่เอาตั๋ว หักจากราคาทัวร์ 3,000 บาท/ท่าน