เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JEJU GOLD PACKAGE DECEMBER 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 9,090 บาท

| เกาะเชจู | ธันวาคม 2563 | สายการบิน JEJU AIR | เข้าชม 4,582 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม คาเมเลียฮิลล์ สวนส้ม พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
วัดซันบังซา ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดควังชิกี สวนฮอนอินจิ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ยงดูอัมร็อค

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด 

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ราคาโปรโมชั่น

ราคาปกติ

พักเดี่ยวเพิ่ม

ธันวาคม : 12-15,13-16,14-17

9,090

12,590

4,900.-

ธันวาคม : 15-18

9,190

12,690

ธันวาคม : 1-4

 9,490

12,990

ธันวาคม : 2-5,8-11,11-14,16-19

 

9,590

13,090

ธันวาคม : 7-10,9-12,10-13,17-20,18-21,19-22,

20-23,21-24,22-25

9,990

13,490

ธันวาคม : 23-26

10,490

13,990

ธันวาคม : 3-6,5-8,6-9,24-27

10,990

14,490

ธันวาคม : 25-28,26-29,27-30

11,490

14,990

ธันวาคม : 28-31

11,990

15,490

ธันวาคม : 29-1 มกราคม

14,990

18,490

ธันวาคม : 4-7,31-3 มกราคม

15,990

19,490

 

ธันวาคม : 30-2 มกราคม

17,990

21,490

 

 

***ราคาโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด (ราคายึดตามหน้าเว็บไซต์ / เช็คราคากับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง)***

- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท