เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

HOT PROMOTION JEJU SPRING 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 7,800 บาท

| เกาะเชจู | มีนาคม 2562 | สายการบิน EASTAR JET | เข้าชม 4,090 ครั้ง
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค วัดซันบังซา ยอดเขา ซองซาน
อิลจุลบง ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป

อัตราค่าบริการ 

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด 

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  3,000 บาท  

ราคาปกติ 10,800 บาท ลดเหลือ 7,800 บาท  

ราคาปกติ 11,100 บาท ลดเหลือ 8,100 บาท 

ราคาปกติ 11,400 บาท ลดเหลือ 8,400 บาท 

ราคาปกติ 11,700 บาท ลดเหลือ 8,700 บาท 

ราคาปกติ 12,000 บาท ลดเหลือ 9,000 บาท

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

มีนาคม  : 4-7

10,800.-/คน

4,900.-

มีนาคม  : 2-5 , 6-9 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 25-28

11,100.-/คน

มีนาคม  : 14-17,21-24,26-29

11,400.-/คน

มีนาคม  : 27-30

11,700.-/คน

มีนาคม  : 30-2 เม.ย.

12,000.-/คน

 

ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

OPTION TOUR โปรแกรมเพิ่มเติม (12,000 วอน)

1.HELLO KITTY ISLAND :เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชั่น  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคิตตี้ทั้งหมดรวบรวมไว้ที่นี่ พร้อมเรื่องราวและประวัติความเป็นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะสำหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจำหน่ายเค๊กหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาติอร่อยที่ไม่ควรพลาด

2.CIRCUS WORLD SHOW:การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกายกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลางอากาศ  โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลางอากาศด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์นี้ คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพื้นที่จำกัด

3. RAIL BIKE JEJU :เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นับได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย Rail Bike คือการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจักรยาน 4 ล้อที่ต้องใช้คนปั่นตั้งแต่ 2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อน ทำให้เหนื่อยเกินไป สำหรับการปั่นจักรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริ่มสตาร์ทออกจากจุดเดียวกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปั่นจักรยานไปทีละคัน โดยให้มีระยะห่างกันประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท