เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

ROMANTIC JEJU IN APRIL 4 วัน 2 คืนเริ่มต้น 8,300 บาท

| เกาะเชจู | เมษายน 2563 | สายการบิน JEJU AIR | เข้าชม 891 ครั้ง
ชมต้นฮงกาชินามู พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค น้ำตกซอนจียอน ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา ทุ่งดอกยูเช
หรือ ทุ่งดอกเรป หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ซอพจิโกจิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ชายหาดวอลจองรี

ราคาโปรโมชั่นอัพเดตตลอดเวลา ก่อนทำการจองโปรด 

กรุณาเช็คราคาก่อนทำการจองทุกครั้ง ขอบพระคุณมากค่ะ

ลดทันที  1,000 - 3,500 บาท

 

อัตราค่าบริการ

พีเรียตเดินทาง

ผู้ใหญ่/

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาปกติ

ราคาโปรโมชั่น

เมษายน : 21-24, 26-29

11,800

8,300

4,900.-

เมษายน : 23-23, 22-25, 25-28, 27-30

12,100

8,600

เมษายน : 19-22, 23-26, 24-27, 28-1พ.ค.

12,400

8,900

เมษายน : 18-21

12,700

9,200

เมษายน : 17-20

13,000

9,500

เมษายน : 16-19

13,300

9,800

เมษายน : 15-18

13,600

10,100

เมษายน : 14-17

13,900

10,400

เมษายน : 29-2 พ.ค.

14,400

10,900

เมษายน : 13-16

16,400

12,900

เมษายน : 30-3 พ.ค.

17,400

13,900

 

***ราคาโปรโมชั่น มีจำนวนจำกัด(ราคายึดตามหน้าเว็บไซต์)

- ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

 

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice

ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice

2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท