เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP36-TG HOKKAIDO-SNOW DRIFT ICE เรือตัดน้ำแข็ง 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 42,999 บาท

| ฮอกไกโด | มกราคม - มีนาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,740 ครั้ง
โทเซ่ อะซาฮิกาวะ หมู่บ้านราเมง สวนสัตว์อะซาฮิยามะโซอุนเคียว (Onsen) น้ำตกริวเซ กิงกะ มอนเบ็ทสึ
ล่องเรือตัดน้ำแข็ง “Garinko II” อะซาฮิกาวะ อิออน มอลล์ ลานสกีชิกิไซ เมืองท่าโอตารุ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

09-14 ม.ค.62

42,999

12,500

12,900

12-17 ม.ค.62

44,999

12,500

12,900

18-23 ม.ค.62

45,999

12,500

12,900

19-24 ม.ค.62

44,999

12,500

12,900

25-30 ม.ค.62

45,999

12,500

12,900

31 ม.ค.-05 ก.พ.62

45,999

12,500

12,900

15-20 ก.พ.62

45,999

12,500

12,900

16-21 ก.พ.62

45,999

12,500

12,900

22-27 ก.พ.62

45,999

12,500

12,900

28 ก.พ.-05 มี.ค.62

45,999

12,500

12,900

02-07 มี.ค.62

44,999

12,500

12,900

08-13 มี.ค.62

45,999

12,500

12,900

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **

ค่าธรรมเนียมทิปไกด์และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน  ตลอดการเดินทาง

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)