เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP44-XW PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 28,999 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | 18 -23 กุมภาพันธ์ 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 2,922 ครั้ง
โอซาก้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) ชินไซบาชิ ป้ายกูลิโกะ เกียวโต ศาลเจ้าจิ้งจอกฟูชิมิอินาริ ชงชาแบบญี่ปุ่น
กิฟุ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ เมืองทาคายาม่า ลิตเติ้ลเกียวโต เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ มัตสึโมโต้

PRO OSAKA TOKYO SUPER SAVE เที่ยวสุดคุ้ม 2 เมือง

พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ยากินิกุ + ชาบู ชาบู ต้นตำรับ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น

มีน้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด FREE WIFI ON BUS

 อัตราค่าบริการ

 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

18-23 FEB 19

28,999

9,900

 

ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 2,000 บาท/ทริป

ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)