เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TGCTS07_HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN IN HOK 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 39,888 บาท

| ฮอกไกโด | ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,887 ครั้ง
ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า
ฮาโกดาเตะ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ

อัตราค่าบริการ 

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

อุณหภูมิ

01-06 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

9°C - 19°C

02-07 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

9°C - 19°C

05-10 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

8°C - 19°C

06-11 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

8°C - 19°C

07-12 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

8°C - 18°C

08-13 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

7°C - 18°C

23-28 ตุลาคม 2562

39,888.-

8,900.-

6°C – 17°C

29 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

4°C – 14°C

30 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

4°C – 14°C

01-06 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

3°C – 15°C

06-11 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

2°C – 12°C

07-12 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

2°C – 11°C

08-13 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

2°C – 11°C

13-18 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

1°C – 10°C

14-19 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

1°C – 10°C

15-20 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

1°C – 9°C

20-25 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

0°C – 8°C

21-26 พฤศจิกายน 2562

39,888.-

8,900.-

0°C – 8°C

 
  

- พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

 - ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท

- ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป