เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

TGCTS07_HOKKAIDO HAKODATE PREMIUM AUTUMN IN HOK 6 วัน 4 คืนเริ่มต้น 35,888 บาท

| ฮอกไกโด | กันยายน - ตุลาคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,778 ครั้ง
ชมป้อมดาว โกเรียวคาคุ นั่งกระเช้าชมวิวยามค่ำคืน เมืองฮาโกดาเตะ ช้อปปิ้งตลาดเช้า
ฮาโกดาเตะ เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

กรุ๊ปไซต์

26 กันยายน-01 ตุลาคม2562

35,888.-

8,900.-

31+1

10-15 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

31+1

12-17 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

31+1

16-21 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

31+1

17-22 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

31+1

21-26 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

31+1

22-27 ตุลาคม2562

39,888.-

8,900.-

31+1

 

พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ 

 **ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // INFANT ราคา 9,900 บาท**

ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป