เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

PJP11B-TG TOKYO FUJI OSAKA SHIRAKAWAGO 6D4Nเริ่มต้น 58,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า | ธันวาคม 2561 - มกราคม 2562 | สายการบิน THAI AIRWAYS | เข้าชม 2,588 ครั้ง
วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ผ่านชม) กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
ออนเช็นธรรมชาติ เกียวโต คินคะคุจิ ฟุชิมิอินาริ โอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ ปราสาทโอซาก้า

อัตราค่าบริการ


กำหนดการเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

(พักห้องคู่)

เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่มท่านละ

30 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2562

58,888

12,900

10,900