เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

XJ114 ICE BREAKER HOKKAIDO 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 28,900 บาท

| ฮอกไกโด | มีนาคม 2562 | สายการบิน AIR ASIA X | เข้าชม 795 ครั้ง
หมู่บ้านราเมนอาซาฮิคาวะ สวนสัตว์อาซาฮิยามะ โซอุนเคียว เทศกาล Sounkyo Hyobaku Festival ออนเซ็น
น้ำตกกิงกะ น้ำตกริวเซ มอนเบ็ทสึ เรือตัดน้ำแข็ง Ice Breaking Garingo Cruise หอคอยโอคอทสก์ อาซาฮิคาวะ

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

27 Feb - 03 Mar 2019

31,900

31,900

31,900

7,000

9,500

15 - 19 Mar 2019

30,900

30,900

30,900

7,000

9,500

26 - 30 Mar 2019

28,900

28,900

28,900

7,000

9,500

 

ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน