เที่ยวต่างประเทศ ท่องเที่ยวหลากหลายสไตล์ ไปกับเรา ยูแอนด์ไอ ทัวร์

JXW27 SUPER GOLDEN ROUTE โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า โตเกียว 5 วัน 3 คืนเริ่มต้น 24,888 บาท

| โอซาก้า-นาโกย่า-ทาคายาม่า-โตเกียว | มีนาคม - พฤษภาคม 2562 | สายการบิน NOK SCOOT | เข้าชม 1,084 ครั้ง
ปราสาทโอซาก้า ซากุระสวนนิชิโนะมะรุเทเอ็ง ถ่ายรูปป้ายกูลิโกะ เกียวโต ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
มิตชุยเอ้าท์เล็ท SHIGARYUO โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปซากุระริมแม่น้ำสุมิดะและถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี

อัตราค่าบริการ

 

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก(เสริมเตียง)

เด็ก(ไม่เสริมเตียง)

ทารก

พักเดี่ยว

27 - 31 Mar 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

10 - 14 Apr 2019

35,888

35,888

35,888

7,000

9,500

17 - 21 Apr 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

24 - 28 Apr 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

08 - 12 May 2019

29,888

29,888

29,888

7,000

9,500

15 - 19 May 2019

26,888

26,888

26,888

7,000

9,500

22 - 26 May 2019

25,888

25,888

25,888

7,000

9,500

29 May - 02 Jun 2019

24,888

24,888

24,888

7,000

9,500

 

ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน